بزاگرس

نیروگاه زاگرس کوثر

1402/12/12 03:15:42
پایانی:5,050
(1.6%)
آخرین:5,010
(0.8%)

تعداد معاملات:0
حجم:0
ارزش معاملات:0
حجم مبنا:2.97M
4,7305,210
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
19,762
5,020
5,050
9,9002
314,600
5,010
5,110
14,3803
330,000
4,990
5,120
21,0092
5,872,601(100%)
134(100%)
حجمحقیقیتعداد
5,872,601(100%)
106(100%)
0(0%)
0(0%)
حجمحقوقیتعداد
0(0%)
0(0%)
سرانه خرید حقیقی: 221,318,172 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.79سرانه فروش حقیقی: 279,779,575 تومانقدرت فروش حقیقی: 1.26
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش
5
خرید
12
خنثی
10
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش
5
خرید
5
خنثی
9
فروش

نوسان‌گرها

فروش قوی
0
خرید
7
خنثی
1
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت34,8134,7405,1955,796-
حمایت25,7965,7605,3466,491-
حمایت16,6336,5605,4986,92121,950
P7,6167,5807,6167,616-
مقاومت18,4538,3809,4418,31122,410
مقاومت29,4369,4009,5938,741-
مقاومت310,27310,2009,7459,436-


آخرین اخبار بزاگرس

نمایش اخبار قدیمی‌تر