بزاگرس

نیروگاه زاگرس کوثر

1401/07/06 06:22:19
پایانی:3,865
(0.31%)
آخرین:3,878
(0.64%)

تعداد معاملات:88
حجم:889,482
ارزش معاملات:3.43B
حجم مبنا:1
3,6614,045
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
17,905
3,781
4,023
69,0001
13,700
3,770
4,028
27,6631
000
4,030
2,6341
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش قوی
0
خرید
10
خنثی
17
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش قوی
0
خرید
4
خنثی
15
فروش

نوسان‌گرها

فروش قوی
0
خرید
6
خنثی
2
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت32,9082,8643,0533,330-
حمایت23,3303,3083,1163,619-
حمایت13,6653,6213,1793,79811,900
P4,0874,0654,0874,087-
مقاومت14,4224,3784,8204,37612,050
مقاومت24,8444,8224,8834,555-
مقاومت35,1795,1354,9464,844-


آخرین اخبار بزاگرس

نمایش اخبار قدیمی‌تر