بزاگرس

نیروگاه زاگرس کوثر

1402/09/06 09:13:48
پایانی:5,300
(0.56%)
آخرین:5,390
(2.27%)

تعداد معاملات:51
حجم:548,366
ارزش معاملات:2.98B
حجم مبنا:2.92M
5,0105,530
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
654,209
5,390
5,420
22,1303
237,720
5,380
5,430
51,9345
13,710
5,370
5,440
151,4822
554,878(100%)
17(100%)
حجمحقیقیتعداد
554,878(100%)
25(100%)
0(0%)
0(0%)
حجمحقوقیتعداد
0(0%)
0(0%)
سرانه خرید حقیقی: 172,991,376 تومانقدرت خرید حقیقی: 1.47سرانه فروش حقیقی: 117,634,136 تومانقدرت فروش حقیقی: 0.68
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش
5
خرید
12
خنثی
10
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش
5
خرید
5
خنثی
9
فروش

نوسان‌گرها

فروش قوی
0
خرید
7
خنثی
1
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت34,8134,7405,1955,796-
حمایت25,7965,7605,3466,491-
حمایت16,6336,5605,4986,92121,950
P7,6167,5807,6167,616-
مقاومت18,4538,3809,4418,31122,410
مقاومت29,4369,4009,5938,741-
مقاومت310,27310,2009,7459,436-


آخرین اخبار بزاگرس

نمایش اخبار قدیمی‌تر