بزاگرس

نيروگاه زاگرس كوثر

1401/05/21 13:27:52
پایانی:4,228
(-3.09%)
آخرین:4,250
(-2.58%)

تعداد معاملات:210
حجم:1.27M
ارزش معاملات:5.38B
حجم مبنا:1
4,1454,581
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
15,000
4,171
4,290
40,4502
15,000
4,164
4,294
50,0001
11,250
4,162
4,296
50,0001
1,202,097(94%)
50(98%)
حجمحقیقیتعداد
1,273,064(100%)
62(100%)
70,967(6%)
1(2%)
حجمحقوقیتعداد
0(0%)
0(0%)
سرانه خرید حقیقی: 101,649,322 تومانقدرت خرید حقیقی: 1.17سرانه فروش حقیقی: 86,814,751 تومانقدرت فروش حقیقی: 0.85
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش
7
خرید
13
خنثی
7
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش
6
خرید
6
خنثی
7
فروش

نوسان‌گرها

خرید قوی
1
خرید
7
خنثی
0
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت31,6151,4611,9262,698-
حمایت22,6982,6212,0813,408-
حمایت13,4743,3202,2363,84612,800
P4,5574,4804,5574,557-
مقاومت15,3335,1796,2635,26713,046
مقاومت26,4166,3396,4185,705-
مقاومت37,1927,0386,5736,416-


آخرین اخبار بزاگرس

نمایش اخبار قدیمی‌تر