خساپا

سایپا

1401/07/10 03:08:01
پایانی:1,796
(-4.36%)
آخرین:1,785
(-4.95%)

تعداد معاملات:9,235
حجم:340M
ارزش معاملات:612B
حجم مبنا:63.89M
1,7851,971
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
1200,000
1,770
1,785
67,802,713336
12,830
1,769
1,786
138,7403
15,000
1,751
1,788
149,8344
220,712,813(65%)
2,798(100%)
حجمحقیقیتعداد
333,013,795(98%)
1,432(99%)
120,070,635(35%)
8(0%)
حجمحقوقیتعداد
7,769,653(2%)
9(1%)
سرانه خرید حقیقی: 141,672,699 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.34سرانه فروش حقیقی: 417,662,552 تومانقدرت فروش حقیقی: 2.95
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش قوی
1
خرید
9
خنثی
17
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش قوی
0
خرید
4
خنثی
15
فروش

نوسان‌گرها

فروش
1
خرید
5
خنثی
2
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت31,0169591,0971,350-
حمایت21,3501,3221,1431,562-
حمایت11,5701,5131,1891,6935,336
P1,9041,8761,9041,904-
مقاومت12,1242,0672,3902,1165,409
مقاومت22,4582,4302,4362,247-
مقاومت32,6782,6212,4822,458-


آخرین اخبار خساپا

نمایش اخبار قدیمی‌تر