خساپا

سایپا

1400/11/04 10:43:47
پایانی:1,526
(1.19%)
آخرین:1,536
(1.85%)

تعداد معاملات:3,360
حجم:104M
ارزش معاملات:160B
حجم مبنا:75.94M
1,4331,583
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
331,400
1,535
1,536
93,2072
4120,700
1,531
1,537
297,1744
18860,531
1,530
1,538
82,0002
107,553,866(100%)
946(100%)
حجمحقیقیتعداد
105,753,866(98%)
1,248(100%)
0(0%)
0(0%)
حجمحقوقیتعداد
1,800,000(2%)
2(0%)
سرانه خرید حقیقی: 173,495,982 تومانقدرت خرید حقیقی: 1.34سرانه فروش حقیقی: 129,311,217 تومانقدرت فروش حقیقی: 0.75
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش قوی
0
خرید
11
خنثی
16
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش قوی
0
خرید
5
خنثی
14
فروش

نوسان‌گرها

فروش قوی
0
خرید
6
خنثی
2
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت31,1061,0691,1431,292-
حمایت21,2921,2731,1681,405-
حمایت11,4031,3661,1931,4754,510
P1,5891,5701,5891,589-
مقاومت11,7001,6631,8361,7024,580
مقاومت21,8861,8671,8611,772-
مقاومت31,9971,9601,8861,886-


آخرین اخبار خساپا

نمایش اخبار قدیمی‌تر