قپیرا

فرآورده‌های‌غدایی‌وقندپیرانشهر

1402/09/06 09:14:03
پایانی:12,600
(-0.63%)
آخرین:12,480
(-1.57%)

تعداد معاملات:31
حجم:197,399
ارزش معاملات:2.42B
حجم مبنا:1.15M
11,80013,560
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
15,830
12,340
12,480
811
14,000
12,220
12,500
60,0061
14,400
12,210
12,590
2,2811
84,088(37%)
13(93%)
حجمحقیقیتعداد
229,197(100%)
10(100%)
145,109(63%)
1(7%)
حجمحقوقیتعداد
0(0%)
0(0%)
سرانه خرید حقیقی: 81,500,676 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.28سرانه فروش حقیقی: 288,788,220 تومانقدرت فروش حقیقی: 3.54
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
خنثی
0
خرید
1
خنثی
0
فروش

میانگین متحرک‌ها

خنثی
0
خرید
0
خنثی
0
فروش

نوسان‌گرها

خنثی
0
خرید
1
خنثی
0
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت37,8237,9558,1528,086-
حمایت28,0868,1528,2188,388-
حمایت18,6138,7458,2848,57426,930
P8,8768,9428,8768,876-
مقاومت19,4039,5359,9959,17827,420
مقاومت29,6669,73210,0619,364-
مقاومت310,19310,32510,1279,666-


آخرین اخبار قپیرا

نمایش اخبار قدیمی‌تر