کماسه

تامین‌ ماسه‌ ریخته‌گری‌

1402/09/06 09:15:12
پایانی:6,240
(0%)
آخرین:6,210
(-0.48%)

تعداد معاملات:64
حجم:376,253
ارزش معاملات:2.34B
حجم مبنا:2.42M
5,8106,670
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
227,541
6,210
6,250
25,0001
4237,955
6,200
6,260
31,8005
328,729
6,190
6,270
30,5823
137,886(29%)
15(88%)
حجمحقیقیتعداد
478,415(100%)
30(100%)
340,529(71%)
2(12%)
حجمحقوقیتعداد
0(0%)
0(0%)
سرانه خرید حقیقی: 57,360,576 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.58سرانه فروش حقیقی: 99,510,320 تومانقدرت فروش حقیقی: 1.73
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
خرید
13
خرید
10
خنثی
4
فروش

میانگین متحرک‌ها

خرید قوی
12
خرید
4
خنثی
3
فروش

نوسان‌گرها

خنثی
1
خرید
6
خنثی
1
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت35,4135,3256,5377,926-
حمایت27,9267,8826,9419,779-
حمایت110,26310,1757,34510,92336,680
P12,77612,73212,77612,776-
مقاومت115,11315,02517,85414,62937,940
مقاومت217,62617,58218,25815,773-
مقاومت319,96319,87518,66217,626-


آخرین اخبار کماسه

نمایش اخبار قدیمی‌تر