کماسه

تامین‌ ماسه‌ ریخته‌گری‌

1402/09/15 10:59:17
پایانی:6,600
(-1.78%)
آخرین:6,580
(-2.08%)

تعداد معاملات:654
حجم:9.74M
ارزش معاملات:64.28B
حجم مبنا:2.3M
6,2507,190
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
222,013
6,580
6,590
25,7893
660,420
6,570
6,600
110,8746
535,823
6,560
6,620
56,3001
7,106,807(70%)
181(98%)
حجمحقیقیتعداد
9,972,748(98%)
199(100%)
3,025,942(30%)
4(2%)
حجمحقوقیتعداد
160,001(2%)
1(1%)
سرانه خرید حقیقی: 259,143,238 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.78سرانه فروش حقیقی: 330,754,456 تومانقدرت فروش حقیقی: 1.28
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
خرید
13
خرید
10
خنثی
4
فروش

میانگین متحرک‌ها

خرید قوی
12
خرید
4
خنثی
3
فروش

نوسان‌گرها

خنثی
1
خرید
6
خنثی
1
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت35,4135,3256,5377,926-
حمایت27,9267,8826,9419,779-
حمایت110,26310,1757,34510,92336,680
P12,77612,73212,77612,776-
مقاومت115,11315,02517,85414,62937,940
مقاومت217,62617,58218,25815,773-
مقاومت319,96319,87518,66217,626-


آخرین اخبار کماسه

نمایش اخبار قدیمی‌تر