غیوان

کیوان

1402/09/15 10:41:00
پایانی:15,790
(0%)
آخرین:15,790
(0%)

تعداد معاملات:0
حجم:0
ارزش معاملات:0
حجم مبنا:1
15,64015,940
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
9205,964
15,940
000
000000
000000
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
خنثی
0
خرید
0
خنثی
0
فروش

میانگین متحرک‌ها

خنثی
0
خرید
0
خنثی
0
فروش

نوسان‌گرها

خنثی
0
خرید
0
خنثی
0
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت315,79015,79015,79015,790-
حمایت215,79015,79015,79015,790-
حمایت115,79015,79015,79015,79047,370
P15,79015,79015,79015,790-
مقاومت115,79015,79015,79015,79047,370
مقاومت215,79015,79015,79015,790-
مقاومت315,79015,79015,79015,790-


آخرین اخبار غیوان

نمایش اخبار قدیمی‌تر