غیوان

عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
خرید قوی
4
خرید
4
خنثی
0
فروش

میانگین متحرک‌ها

خرید قوی
4
خرید
3
خنثی
0
فروش

نوسان‌گرها

خنثی
0
خرید
1
خنثی
0
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت315,30615,35515,42715,403-
حمایت215,40315,42715,45115,514-
حمایت115,59615,64515,47515,58247,370
P15,69315,71715,69315,693-
مقاومت115,88615,93516,10415,80447,370
مقاومت215,98316,00716,12815,872-
مقاومت316,17616,22516,15215,983-

آخرین اخبار غیوان

نمایش اخبار قدیمی‌تر