شرنگي

شيميايي رنگين

1401/02/29 22:36:27
پایانی:350,850
(2.55%)
آخرین:352,100
(2.92%)

تعداد معاملات:603
حجم:79,852
ارزش معاملات:28.01B
حجم مبنا:40,000
331,850352,350
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
15
348,200
352,200
2841
130
347,150
352,250
3,0002
117
347,000
352,300
6,4534
78,792(99%)
181(99%)
حجمحقیقیتعداد
79,850(100%)
207(100%)
1,060(1%)
1(1%)
حجمحقوقیتعداد
2(0%)
1(0%)
سرانه خرید حقیقی: 152,730,238 تومانقدرت خرید حقیقی: 1.13سرانه فروش حقیقی: 135,339,963 تومانقدرت فروش حقیقی: 0.89
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
خرید قوی
15
خرید
10
خنثی
2
فروش

میانگین متحرک‌ها

خرید قوی
13
خرید
4
خنثی
2
فروش

نوسان‌گرها

خرید قوی
2
خرید
6
خنثی
0
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت3250,966256,100272,100277,833-
حمایت2277,833280,400277,437302,281-
حمایت1314,966320,100282,768317,3851,037,950
P341,833344,400341,833341,833-
مقاومت1378,966384,100421,431366,2811,056,800
مقاومت2405,833408,400426,762381,385-
مقاومت3442,966448,100432,100405,833-


آخرین اخبار شرنگی

نمایش اخبار قدیمی‌تر