وطوبی

سرمایه گذاری اقتصاد شهر طوبی

1402/09/15 10:58:17
پایانی:2,527
(-2.35%)
آخرین:2,506
(-3.16%)

تعداد معاملات:316
حجم:3.67M
ارزش معاملات:9.29B
حجم مبنا:1
2,4072,769
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
12,653
2,506
2,512
8,0001
220,000
2,505
2,520
11,0002
18,949
2,504
2,521
201,1003
3,663,740(90%)
134(99%)
حجمحقیقیتعداد
4,090,939(100%)
102(100%)
427,199(10%)
1(1%)
حجمحقوقیتعداد
0(0%)
0(0%)
سرانه خرید حقیقی: 69,091,574 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.68سرانه فروش حقیقی: 101,351,008 تومانقدرت فروش حقیقی: 1.47


آخرین اخبار وطوبی

نمایش اخبار قدیمی‌تر