پاکشو

گروه صنعتی پاکشو

1402/09/06 09:33:52
پایانی:6,800
(0%)
آخرین:6,730
(-1.02%)

تعداد معاملات:14
حجم:26,201
ارزش معاملات:175M
حجم مبنا:17.62M
6,4607,140
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
14,375
6,720
6,730
12,4481
215,000
6,710
6,750
19,0001
220,000
6,700
6,780
7801
49,416(100%)
6(100%)
حجمحقیقیتعداد
49,416(100%)
4(100%)
0(0%)
0(0%)
حجمحقوقیتعداد
0(0%)
0(0%)
سرانه خرید حقیقی: 56,004,800 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.67سرانه فروش حقیقی: 84,007,200 تومانقدرت فروش حقیقی: 1.50
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش
5
خرید
16
خنثی
6
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش
4
خرید
9
خنثی
6
فروش

نوسان‌گرها

خرید قوی
1
خرید
7
خنثی
0
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت35,1965,1905,4405,703-
حمایت25,7035,7005,5236,085-
حمایت16,1966,1905,6066,32119,910
P6,7036,7006,7036,703-
مقاومت17,1967,1907,7737,08520,190
مقاومت27,7037,7007,8567,321-
مقاومت38,1968,1907,9407,703-


آخرین اخبار پاکشو

نمایش اخبار قدیمی‌تر