حشکوه

دلیجان طلایی شکوه پارس

1401/05/22 08:40:24
پایانی:1,828
(0%)
آخرین:1,850
(1.2%)

تعداد معاملات:0
حجم:0
ارزش معاملات:0
حجم مبنا:5.47M
1,7741,882
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
000
1,856
3,2611
000
1,888
12,0001
000
1,918
10,0001


آخرین اخبار حشکوه

نمایش اخبار قدیمی‌تر