حشکوه

دلیجان طلایی شکوه پارس

1401/07/04 12:45:20
پایانی:1,801
(0%)
آخرین:1,800
(-0.05%)

تعداد معاملات:0
حجم:0
ارزش معاملات:0
حجم مبنا:5.35M
1,7471,855
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
125,880
1,757
1,942
5,1951
000
1,979
2,6041
000
1,999
5,1001


آخرین اخبار حشکوه

نمایش اخبار قدیمی‌تر