حشکوه

دلیجان طلایی شکوه پارس

1402/09/15 10:36:59
پایانی:3,865
(-2.81%)
آخرین:3,958
(-0.47%)

تعداد معاملات:152
حجم:4.93M
ارزش معاملات:19.06B
حجم مبنا:1
3,8584,096
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
115,000
3,860
3,954
1,6681
346,297
3,859
3,955
80,0001
8399,339
3,858
3,957
70,3782
4,648,529(94%)
54(96%)
حجمحقیقیتعداد
4,933,629(100%)
30(100%)
285,100(6%)
2(4%)
حجمحقوقیتعداد
0(0%)
0(0%)
سرانه خرید حقیقی: 332,714,158 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.52سرانه فروش حقیقی: 635,615,869 تومانقدرت فروش حقیقی: 1.91


آخرین اخبار حشکوه

نمایش اخبار قدیمی‌تر