وزمين

بانك ايران زمين

1401/05/27 18:38:06
پایانی:8,600
(0%)
آخرین:8,430
(-1.97%)

تعداد معاملات:14
حجم:20,599
ارزش معاملات:173M
حجم مبنا:1.6M
8,4308,770
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
000
8,430
1,339,94033
000
8,440
3,0282
000
8,600
5,0001
20,599(100%)
13(100%)
حجمحقیقیتعداد
16,569(80%)
1(50%)
0(0%)
0(0%)
حجمحقوقیتعداد
4,030(20%)
1(50%)
سرانه خرید حقیقی: 13,627,030 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.10سرانه فروش حقیقی: 142,493,400 تومانقدرت فروش حقیقی: 10.46
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش قوی
2
خرید
9
خنثی
16
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش قوی
1
خرید
6
خنثی
12
فروش

نوسان‌گرها

فروش قوی
1
خرید
3
خنثی
4
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت37,0966,9307,1807,763-
حمایت27,7637,6807,2638,145-
حمایت18,0967,9307,3468,38125,290
P8,7638,6808,7638,763-
مقاومت19,0968,9309,5139,14525,290
مقاومت29,7639,6809,5969,381-
مقاومت310,0969,9309,6809,763-


آخرین اخبار وزمین

نمایش اخبار قدیمی‌تر