کیسون

شرکت کیسون

1402/09/15 10:44:04
پایانی:2,342
(-1.34%)
آخرین:2,351
(-0.96%)

تعداد معاملات:506
حجم:20.39M
ارزش معاملات:47.75B
حجم مبنا:1
2,3032,445
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
2250,160
2,351
2,353
22,9311
61,029,639
2,350
2,356
60,1942
197,000
2,345
2,358
100,0001
19,952,904(97%)
170(99%)
حجمحقیقیتعداد
20,199,820(98%)
132(99%)
659,998(3%)
1(1%)
حجمحقوقیتعداد
413,082(2%)
1(1%)
سرانه خرید حقیقی: 274,880,595 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.77سرانه فروش حقیقی: 358,393,776 تومانقدرت فروش حقیقی: 1.30
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
خرید قوی
17
خرید
9
خنثی
1
فروش

میانگین متحرک‌ها

خرید قوی
14
خرید
4
خنثی
1
فروش

نوسان‌گرها

خرید قوی
3
خرید
5
خنثی
0
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت31,4951,5341,6801,748-
حمایت21,7481,7681,7281,971-
حمایت12,0792,1181,7772,1097,230
P2,3322,3522,3322,332-
مقاومت12,6632,7023,0422,5557,230
مقاومت22,9162,9363,0912,693-
مقاومت33,2473,2863,1402,916-


آخرین اخبار کیسون

نمایش اخبار قدیمی‌تر