کیسون

شرکت کیسون

1401/05/29 10:09:32
پایانی:1,304
(-0.22%)
آخرین:1,308
(0.07%)

تعداد معاملات:149
حجم:3.01M
ارزش معاملات:3.91B
حجم مبنا:8.06M
1,2681,346
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
110,000
1,297
1,308
31,2771
253,900
1,296
1,309
8,0001
3212,913
1,295
1,310
34,6072
3,055,565(100%)
56(100%)
حجمحقیقیتعداد
3,055,565(100%)
58(100%)
0(0%)
0(0%)
حجمحقوقیتعداد
0(0%)
0(0%)
سرانه خرید حقیقی: 71,151,013 تومانقدرت خرید حقیقی: 1.04سرانه فروش حقیقی: 68,697,530 تومانقدرت فروش حقیقی: 0.97
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش
8
خرید
10
خنثی
9
فروش

میانگین متحرک‌ها

خرید
8
خرید
5
خنثی
6
فروش

نوسان‌گرها

فروش قوی
0
خرید
5
خنثی
3
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت37867578501,001-
حمایت21,0019868811,143-
حمایت11,1581,1299121,2303,900
P1,3731,3581,3731,373-
مقاومت11,5301,5011,7171,5153,945
مقاومت21,7451,7301,7481,602-
مقاومت31,9021,8731,7801,745-


آخرین اخبار کیسون

نمایش اخبار قدیمی‌تر