کیسون

شرکت کیسون

1402/07/03 19:10:00
پایانی:2,457
(-2.69%)
آخرین:2,451
(-2.93%)

تعداد معاملات:855
حجم:40.9M
ارزش معاملات:100B
حجم مبنا:8.06M
2,4502,600
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
000
2,451
172,4331
000
2,453
54,7161
000
2,455
2,0621
29,348,375(72%)
202(98%)
حجمحقیقیتعداد
40,891,519(100%)
253(100%)
11,552,324(28%)
4(2%)
حجمحقوقیتعداد
9,180(0%)
1(0%)
سرانه خرید حقیقی: 356,975,036 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.90سرانه فروش حقیقی: 397,116,451 تومانقدرت فروش حقیقی: 1.11
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
خرید قوی
17
خرید
9
خنثی
1
فروش

میانگین متحرک‌ها

خرید قوی
14
خرید
4
خنثی
1
فروش

نوسان‌گرها

خرید قوی
3
خرید
5
خنثی
0
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت31,4951,5341,6801,748-
حمایت21,7481,7681,7281,971-
حمایت12,0792,1181,7772,1097,230
P2,3322,3522,3322,332-
مقاومت12,6632,7023,0422,5557,230
مقاومت22,9162,9363,0912,693-
مقاومت33,2473,2863,1402,916-


آخرین اخبار کیسون

نمایش اخبار قدیمی‌تر