ثزاگرس

سرمایه گذاری توسعه عمران زاگرس

1401/03/01 13:04:02
پایانی:32,300
(-1.37%)
آخرین:31,900
(-2.59%)

تعداد معاملات:470
حجم:653,084
ارزش معاملات:21.08B
حجم مبنا:310,560
31,80033,700
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
216,107
31,850
32,100
5291
1512,024
31,800
32,550
12,3433
000
32,600
19,7593
577,691(88%)
231(100%)
حجمحقیقیتعداد
645,584(99%)
118(99%)
75,393(12%)
1(0%)
حجمحقوقیتعداد
7,500(1%)
1(1%)
سرانه خرید حقیقی: 80,776,706 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.46سرانه فروش حقیقی: 176,714,942 تومانقدرت فروش حقیقی: 2.19
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش
5
خرید
12
خنثی
10
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش قوی
3
خرید
6
خنثی
10
فروش

نوسان‌گرها

خرید قوی
2
خرید
6
خنثی
0
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت321,18321,32523,13724,666-
حمایت224,66624,73723,74227,436-
حمایت128,43328,57524,34629,14796,600
P31,91631,98731,91631,916-
مقاومت135,68335,82540,05334,68697,750
مقاومت239,16639,23740,65736,397-
مقاومت342,93343,07541,26239,166-


آخرین اخبار ثزاگرس

نمایش اخبار قدیمی‌تر