ثزاگرس

سرمایه گذاری توسعه عمران زاگرس

1402/09/15 10:42:52
پایانی:60,950
(-0.57%)
آخرین:61,200
(-0.16%)

تعداد معاملات:50
حجم:89,562
ارزش معاملات:5.37B
حجم مبنا:342,466
59,50063,100
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
14,000
61,050
61,300
10,4602
11,000
61,000
62,750
7301
11,000
60,900
62,800
901
91,661(100%)
14(100%)
حجمحقیقیتعداد
91,661(100%)
20(100%)
0(0%)
0(0%)
حجمحقوقیتعداد
0(0%)
0(0%)
سرانه خرید حقیقی: 399,052,710 تومانقدرت خرید حقیقی: 1.43سرانه فروش حقیقی: 279,336,897 تومانقدرت فروش حقیقی: 0.70
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
خرید قوی
13
خرید
11
خنثی
3
فروش

میانگین متحرک‌ها

خرید قوی
10
خرید
7
خنثی
2
فروش

نوسان‌گرها

خنثی
3
خرید
4
خنثی
1
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت331,83332,70034,00033,566-
حمایت233,56634,00034,43335,553-
حمایت137,03337,90034,86636,780121,500
P38,76639,20038,76638,766-
مقاومت142,23343,10046,13340,753121,500
مقاومت243,96644,40046,56641,980-
مقاومت347,43348,30047,00043,966-


آخرین اخبار ثزاگرس

نمایش اخبار قدیمی‌تر