ثزاگرس

سرمایه گذاری توسعه عمران زاگرس

1402/09/06 09:12:39
پایانی:55,650
(0.18%)
آخرین:57,000
(2.61%)

تعداد معاملات:2
حجم:20,000
ارزش معاملات:1.14B
حجم مبنا:355,556
53,90057,200
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
1920
55,250
56,500
40,0001
12,000
55,200
57,000
61,0003
11,823
54,650
57,100
338,0006
20,000(100%)
1(100%)
حجمحقیقیتعداد
20,000(100%)
2(100%)
0(0%)
0(0%)
حجمحقوقیتعداد
0(0%)
0(0%)
سرانه خرید حقیقی: 1,113,000,000 تومانقدرت خرید حقیقی: 2.00سرانه فروش حقیقی: 556,500,000 تومانقدرت فروش حقیقی: 0.50
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
خرید قوی
13
خرید
11
خنثی
3
فروش

میانگین متحرک‌ها

خرید قوی
10
خرید
7
خنثی
2
فروش

نوسان‌گرها

خنثی
3
خرید
4
خنثی
1
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت331,83332,70034,00033,566-
حمایت233,56634,00034,43335,553-
حمایت137,03337,90034,86636,780121,500
P38,76639,20038,76638,766-
مقاومت142,23343,10046,13340,753121,500
مقاومت243,96644,40046,56641,980-
مقاومت347,43348,30047,00043,966-


آخرین اخبار ثزاگرس

نمایش اخبار قدیمی‌تر