ثزاگرس

سرمایه گذاری توسعه عمران زاگرس

1401/07/09 14:31:16
پایانی:21,400
(-1.15%)
آخرین:21,050
(-2.77%)

تعداد معاملات:64
حجم:142,393
ارزش معاملات:3B
حجم مبنا:330,000
21,05022,250
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
000
21,050
75,63112
000
21,150
6,7822
000
21,350
9,2412
142,393(100%)
31(100%)
حجمحقیقیتعداد
142,393(100%)
25(100%)
0(0%)
0(0%)
حجمحقوقیتعداد
0(0%)
0(0%)
سرانه خرید حقیقی: 98,297,103 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.81سرانه فروش حقیقی: 121,888,408 تومانقدرت فروش حقیقی: 1.24
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش قوی
2
خرید
9
خنثی
16
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش قوی
0
خرید
5
خنثی
14
فروش

نوسان‌گرها

خنثی
2
خرید
4
خنثی
2
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت317,45016,82517,76219,950-
حمایت219,95019,63718,07521,382-
حمایت121,20020,57518,38722,26767,350
P23,70023,38723,70023,700-
مقاومت124,95024,32526,51225,13267,350
مقاومت227,45027,13726,82426,017-
مقاومت328,70028,07527,13727,450-


آخرین اخبار ثزاگرس

نمایش اخبار قدیمی‌تر