فافزا

فولاد افزا سپاهان

1402/09/06 09:14:25
پایانی:51,950
(2.87%)
آخرین:52,000
(2.97%)

تعداد معاملات:34
حجم:118,422
ارزش معاملات:6.15B
حجم مبنا:1
49,00052,000
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
424,457
52,000
52,450
7001
11,188
51,900
000
1200
51,850
000
118,422(100%)
11(100%)
حجمحقیقیتعداد
93,473(79%)
16(94%)
0(0%)
0(0%)
حجمحقوقیتعداد
24,949(21%)
1(6%)
سرانه خرید حقیقی: 559,274,809 تومانقدرت خرید حقیقی: 1.84سرانه فروش حقیقی: 303,495,146 تومانقدرت فروش حقیقی: 0.54
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش قوی
3
خرید
8
خنثی
16
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش قوی
2
خرید
5
خنثی
12
فروش

نوسان‌گرها

فروش قوی
1
خرید
3
خنثی
4
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت323,70021,10026,02536,150-
حمایت236,15034,85027,66743,675-
حمایت143,40040,80029,30848,324151,250
P55,85054,55055,85055,850-
مقاومت163,10060,50071,99163,375152,250
مقاومت275,55074,25073,63268,024-
مقاومت382,80080,20075,27575,550-


آخرین اخبار فافزا

نمایش اخبار قدیمی‌تر