فافزا

فولاد افزا سپاهان

1402/03/02 09:03:14
پایانی:53,800
(-0.82%)
آخرین:54,000
(-0.46%)

تعداد معاملات:2
حجم:0
ارزش معاملات:0
حجم مبنا:1
52,65055,850
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
215,500
54,000
55,100
4,4561
211,990
53,450
55,300
3,0001
220,000
53,400
55,400
2,0001
2,510(39%)
2(67%)
حجمحقیقیتعداد
2,510(100%)
1(100%)
4,000(61%)
1(33%)
حجمحقوقیتعداد
0(0%)
0(0%)
سرانه خرید حقیقی: 67,519,000 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.50سرانه فروش حقیقی: 135,038,000 تومانقدرت فروش حقیقی: 2.00
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش
7
خرید
10
خنثی
10
فروش

میانگین متحرک‌ها

خنثی
7
خرید
5
خنثی
7
فروش

نوسان‌گرها

فروش قوی
0
خرید
5
خنثی
3
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت322,23322,00027,70033,866-
حمایت233,86633,75029,60142,576-
حمایت145,03344,80031,50047,957168,600
P56,66656,55056,66656,666-
مقاومت167,83367,60080,89965,376168,600
مقاومت279,46679,35082,79870,757-
مقاومت390,63390,40084,70079,466-


آخرین اخبار فافزا

نمایش اخبار قدیمی‌تر