فافزا

فولاد افزا سپاهان

1401/07/09 11:51:44
پایانی:33,000
(-1.49%)
آخرین:32,500
(-2.98%)

تعداد معاملات:101
حجم:159,067
ارزش معاملات:5.17B
حجم مبنا:298,508
32,50034,500
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
000
32,500
170,42863
000
33,000
4,9992
000
33,100
23,5313
124,067(78%)
56(98%)
حجمحقیقیتعداد
159,067(100%)
28(100%)
35,000(22%)
1(2%)
حجمحقوقیتعداد
0(0%)
0(0%)
سرانه خرید حقیقی: 73,110,910 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.39سرانه فروش حقیقی: 187,471,821 تومانقدرت فروش حقیقی: 2.56
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش قوی
1
خرید
8
خنثی
18
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش قوی
0
خرید
4
خنثی
15
فروش

نوسان‌گرها

خنثی
1
خرید
4
خنثی
3
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت316,61614,12517,86226,583-
حمایت226,58325,33719,10932,294-
حمایت131,56629,07520,35435,822109,650
P41,53340,28741,53341,533-
مقاومت146,51644,02552,74547,244109,650
مقاومت256,48355,23753,99050,772-
مقاومت361,46658,97555,23756,483-


آخرین اخبار فافزا

نمایش اخبار قدیمی‌تر