پترول

گ.س.وت.ص.پتروشیمی خلیج فارس

1401/05/29 09:15:47
پایانی:2,262
(-0.65%)
آخرین:2,220
(-2.5%)

تعداد معاملات:296
حجم:3.89M
ارزش معاملات:8.52B
حجم مبنا:28M
2,1412,413
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
15,000
2,190
2,220
44,6201
12,343
2,187
2,228
33,9206
110,000
2,186
2,229
37,9151
3,931,840(96%)
120(99%)
حجمحقیقیتعداد
4,107,292(100%)
73(100%)
175,452(4%)
1(1%)
حجمحقوقیتعداد
0(0%)
0(0%)
سرانه خرید حقیقی: 74,115,184 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.58سرانه فروش حقیقی: 127,269,787 تومانقدرت فروش حقیقی: 1.72
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
خرید قوی
16
خرید
8
خنثی
3
فروش

میانگین متحرک‌ها

خرید قوی
14
خرید
4
خنثی
1
فروش

نوسان‌گرها

خنثی
2
خرید
4
خنثی
2
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت31,4251,4691,5961,634-
حمایت21,6341,6561,6381,827-
حمایت11,9321,9761,6801,9476,761
P2,1412,1632,1412,141-
مقاومت12,4392,4832,7792,3346,930
مقاومت22,6482,6702,8212,454-
مقاومت32,9462,9902,8632,648-


آخرین اخبار پترول

نمایش اخبار قدیمی‌تر