پترول

گ.س.وت.ص.پتروشیمی خلیج فارس

1402/03/20 11:15:00
پایانی:2,228
(-6.77%)
آخرین:2,226
(-6.86%)

تعداد معاملات:4,724
حجم:168M
ارزش معاملات:375B
حجم مبنا:40M
2,2232,557
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
2120,933
2,226
2,228
44,0925
2245,375
2,225
2,229
7,0851
6104,334
2,224
2,230
808,1115
108,559,134(65%)
1,994(100%)
حجمحقیقیتعداد
137,518,575(82%)
1,124(100%)
59,723,000(35%)
9(0%)
حجمحقوقیتعداد
30,763,559(18%)
5(0%)
سرانه خرید حقیقی: 121,298,771 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.44سرانه فروش حقیقی: 272,590,200 تومانقدرت فروش حقیقی: 2.25
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش قوی
1
خرید
10
خنثی
16
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش قوی
0
خرید
5
خنثی
14
فروش

نوسان‌گرها

فروش
1
خرید
5
خنثی
2
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت39177541,0211,615-
حمایت21,6151,5341,1102,024-
حمایت11,9871,8241,1992,2767,059
P2,6852,6042,6852,685-
مقاومت13,0572,8943,5183,0947,147
مقاومت23,7553,6743,6073,346-
مقاومت34,1273,9643,6963,755-


آخرین اخبار پترول

نمایش اخبار قدیمی‌تر