پترول

گ.س.وت.ص.پتروشیمی خلیج فارس

1401/02/31 06:19:26
پایانی:2,419
(-3.81%)
آخرین:2,423
(-3.65%)

تعداد معاملات:0
حجم:0
ارزش معاملات:0
حجم مبنا:28M
2,3652,665
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
1100,000
2,422
2,438
10,0001
118,500
2,421
2,445
5,0001
7732,552
2,420
2,448
55,2003
68,874,098(83%)
1,241(99%)
حجمحقیقیتعداد
78,366,981(95%)
1,483(100%)
13,734,010(17%)
7(1%)
حجمحقوقیتعداد
4,241,127(5%)
4(0%)
سرانه خرید حقیقی: 134,251,767 تومانقدرت خرید حقیقی: 1.05سرانه فروش حقیقی: 127,828,541 تومانقدرت فروش حقیقی: 0.95
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش
5
خرید
13
خنثی
9
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش قوی
2
خرید
8
خنثی
9
فروش

نوسان‌گرها

خرید قوی
3
خرید
5
خنثی
0
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت31,9071,9051,9912,081-
حمایت22,0812,0802,0202,212-
حمایت12,2522,2502,0492,2947,227
P2,4262,4252,4262,426-
مقاومت12,5972,5952,7962,5577,285
مقاومت22,7712,7702,8252,639-
مقاومت32,9422,9402,8542,771-


آخرین اخبار پترول

نمایش اخبار قدیمی‌تر