ثمسكن

سرمايه‌گذاري‌ مسكن‌

1402/03/19 17:38:39
پایانی:6,920
(-1.7%)
آخرین:6,840
(-2.84%)

تعداد معاملات:908
حجم:7.65M
ارزش معاملات:52.93B
حجم مبنا:2.52M
6,5507,530
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
22,000
6,840
6,870
2,9283
13,000
6,820
6,880
166,1984
239,194
6,810
6,900
57,8775
7,530,230(98%)
292(100%)
حجمحقیقیتعداد
7,590,230(99%)
241(100%)
120,000(2%)
1(0%)
حجمحقوقیتعداد
60,000(1%)
1(0%)
سرانه خرید حقیقی: 178,456,135 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.82سرانه فروش حقیقی: 217,943,533 تومانقدرت فروش حقیقی: 1.22
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش قوی
1
خرید
12
خنثی
14
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش قوی
0
خرید
6
خنثی
13
فروش

نوسان‌گرها

خنثی
1
خرید
6
خنثی
1
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت32,6502,2202,9904,620-
حمایت24,6204,4053,2465,796-
حمایت15,7305,3003,5036,52320,480
P7,7007,4857,7007,700-
مقاومت18,8108,38010,1768,87620,800
مقاومت210,78010,56510,4339,603-
مقاومت311,89011,46010,69010,780-


آخرین اخبار ثمسکن

نمایش اخبار قدیمی‌تر