ثمسکن

سرمایه‌گذاری‌ مسکن‌

1401/04/05 09:11:45
پایانی:3,359
(0.02%)
آخرین:3,350
(-0.23%)

تعداد معاملات:18
حجم:112,548
ارزش معاملات:380M
حجم مبنا:4.53M
3,1573,559
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
13,045
3,315
3,394
20,0001
11,537
3,291
3,395
21,3812
13,000
3,290
3,399
8,5001
127,418(100%)
2(100%)
حجمحقیقیتعداد
127,418(100%)
13(100%)
0(0%)
0(0%)
حجمحقوقیتعداد
0(0%)
0(0%)
سرانه خرید حقیقی: 213,998,531 تومانقدرت خرید حقیقی: 6.50سرانه فروش حقیقی: 32,922,850 تومانقدرت فروش حقیقی: 0.15
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش قوی
0
خرید
11
خنثی
16
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش قوی
0
خرید
4
خنثی
15
فروش

نوسان‌گرها

فروش قوی
0
خرید
7
خنثی
1
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت31,9181,7652,0312,602-
حمایت22,6022,5262,1193,008-
حمایت12,9812,8282,2083,2599,934
P3,6653,5893,6653,665-
مقاومت14,0443,8914,5114,07110,127
مقاومت24,7284,6524,6004,322-
مقاومت35,1074,9544,6884,728-


آخرین اخبار ثمسکن

نمایش اخبار قدیمی‌تر