کگاز

شیشه‌ و گاز

1402/09/15 10:44:13
پایانی:45,880
(-3.97%)
آخرین:45,400
(-4.98%)

تعداد معاملات:424
حجم:1.43M
ارزش معاملات:65.81B
حجم مبنا:340,000
45,40050,160
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
1400
44,480
45,400
503,08327
1791
36,560
45,700
2,0001
000
46,870
4002
1,120,419(78%)
158(97%)
حجمحقیقیتعداد
1,419,757(99%)
62(98%)
319,173(22%)
5(3%)
حجمحقوقیتعداد
19,835(1%)
1(2%)
سرانه خرید حقیقی: 325,346,985 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.31سرانه فروش حقیقی: 1,050,620,180 تومانقدرت فروش حقیقی: 3.23
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
خرید قوی
13
خرید
10
خنثی
4
فروش

میانگین متحرک‌ها

خرید قوی
11
خرید
5
خنثی
3
فروش

نوسان‌گرها

خرید
2
خرید
5
خنثی
1
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت313,31315,40519,88720,186-
حمایت220,18621,23221,38227,035-
حمایت131,24333,33522,87631,267126,370
P38,11639,16238,11638,116-
مقاومت149,17351,26561,72344,965129,680
مقاومت256,04657,09263,21749,197-
مقاومت367,10369,19564,71256,046-


آخرین اخبار کگاز

نمایش اخبار قدیمی‌تر