کگاز

شیشه‌ و گاز

1402/12/12 03:42:00
پایانی:36,790
(-4.61%)
آخرین:36,650
(-4.97%)

تعداد معاملات:0
حجم:0
ارزش معاملات:0
حجم مبنا:407,719
36,65040,490
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
000
36,650
350,66016
000
37,100
2,0001
000
37,200
2,0001
1,492,232(56%)
283(99%)
حجمحقیقیتعداد
2,308,726(87%)
86(99%)
1,170,464(44%)
3(1%)
حجمحقوقیتعداد
353,970(13%)
1(1%)
سرانه خرید حقیقی: 193,990,160 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.20سرانه فروش حقیقی: 987,651,506 تومانقدرت فروش حقیقی: 5.09
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
خرید قوی
13
خرید
10
خنثی
4
فروش

میانگین متحرک‌ها

خرید قوی
11
خرید
5
خنثی
3
فروش

نوسان‌گرها

خرید
2
خرید
5
خنثی
1
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت313,31315,40519,88720,186-
حمایت220,18621,23221,38227,035-
حمایت131,24333,33522,87631,267126,370
P38,11639,16238,11638,116-
مقاومت149,17351,26561,72344,965129,680
مقاومت256,04657,09263,21749,197-
مقاومت367,10369,19564,71256,046-


آخرین اخبار کگاز

نمایش اخبار قدیمی‌تر