سآبیک

سیمان آبیک

1401/05/22 01:32:13
پایانی:11,370
(-1.89%)
آخرین:11,380
(-1.81%)

تعداد معاملات:0
حجم:0
ارزش معاملات:0
حجم مبنا:1.3M
11,02012,160
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
716,563
11,350
11,390
8812
2950
11,340
11,400
2,6819
34,174
11,330
11,420
1,0001
3,388,935(83%)
523(99%)
حجمحقیقیتعداد
4,055,716(99%)
2,151(100%)
717,365(17%)
7(1%)
حجمحقوقیتعداد
50,584(1%)
4(0%)
سرانه خرید حقیقی: 73,675,317 تومانقدرت خرید حقیقی: 3.44سرانه فروش حقیقی: 21,438,164 تومانقدرت فروش حقیقی: 0.29
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش قوی
1
خرید
9
خنثی
12
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش قوی
0
خرید
6
خنثی
9
فروش

نوسان‌گرها

خنثی
1
خرید
3
خنثی
3
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت37,0436,7157,4928,926-
حمایت28,9268,7627,75110,114-
حمایت110,1539,8258,01010,84833,840
P12,03611,87212,03612,036-
مقاومت113,26312,93514,74913,22434,160
مقاومت215,14614,98215,00813,958-
مقاومت316,37316,04515,26715,146-


آخرین اخبار سآبیک

نمایش اخبار قدیمی‌تر