دحاوی

الحاوی

1401/05/29 10:49:22
پایانی:7,460
(2.05%)
آخرین:7,100
(-2.87%)

تعداد معاملات:245
حجم:5.69M
ارزش معاملات:42.47B
حجم مبنا:1
7,1007,520
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
11,200
6,700
7,100
9,348,689249
11,000
6,500
7,130
15,0001
11,000
6,150
7,150
2,7502
5,097,686(90%)
150(97%)
حجمحقیقیتعداد
5,690,420(100%)
60(100%)
592,734(10%)
4(3%)
حجمحقوقیتعداد
0(0%)
0(0%)
سرانه خرید حقیقی: 253,524,917 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.36سرانه فروش حقیقی: 707,508,886 تومانقدرت فروش حقیقی: 2.79
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
خرید قوی
17
خرید
7
خنثی
3
فروش

میانگین متحرک‌ها

خرید قوی
14
خرید
5
خنثی
0
فروش

نوسان‌گرها

خنثی
3
خرید
2
خنثی
3
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت33,4933,8754,4474,256-
حمایت24,2564,4474,6385,131-
حمایت15,7836,1654,8295,67121,930
P6,5466,7376,5466,546-
مقاومت18,0738,4559,7907,42121,930
مقاومت28,8369,0279,9817,961-
مقاومت310,36310,74510,1728,836-


آخرین اخبار دحاوی

نمایش اخبار قدیمی‌تر