دحاوي

الحاوي

1402/03/19 18:21:13
پایانی:18,100
(-1.89%)
آخرین:17,900
(-2.98%)

تعداد معاملات:281
حجم:1.93M
ارزش معاملات:35.07B
حجم مبنا:1.1M
17,90019,000
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
13,100
16,360
17,900
168,7936
000
18,100
3,2001
000
18,200
1,8001
1,937,807(100%)
95(100%)
حجمحقیقیتعداد
1,930,023(100%)
113(99%)
0(0%)
0(0%)
حجمحقوقیتعداد
7,784(0%)
1(1%)
سرانه خرید حقیقی: 369,203,228 تومانقدرت خرید حقیقی: 1.19سرانه فروش حقیقی: 309,145,276 تومانقدرت فروش حقیقی: 0.84
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
خرید
12
خرید
10
خنثی
5
فروش

میانگین متحرک‌ها

خرید
9
خرید
6
خنثی
4
فروش

نوسان‌گرها

خنثی
3
خرید
4
خنثی
1
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت313,04013,26514,03714,360-
حمایت214,36014,47214,29515,540-
حمایت116,13016,35514,55216,26953,700
P17,45017,56217,45017,450-
مقاومت119,22019,44521,24718,63054,570
مقاومت220,54020,65221,50419,359-
مقاومت322,31022,53521,76220,540-


آخرین اخبار دحاوی

نمایش اخبار قدیمی‌تر