چفيبر

فيبر ايران‌

1401/04/16 20:24:50
پایانی:5,710
(-1.38%)
آخرین:5,700
(-1.55%)

تعداد معاملات:278
حجم:1.62M
ارزش معاملات:9.19B
حجم مبنا:2.62M
5,5106,070
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
22,500
5,600
5,700
19,5801
13,700
5,580
5,710
91,0483
323,022
5,570
5,740
2,6082
1,594,579(98%)
120(99%)
حجمحقیقیتعداد
1,620,818(100%)
54(98%)
27,239(2%)
1(1%)
حجمحقوقیتعداد
1,000(0%)
1(2%)
سرانه خرید حقیقی: 75,875,384 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.44سرانه فروش حقیقی: 171,386,495 تومانقدرت فروش حقیقی: 2.26
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش قوی
0
خرید
13
خنثی
14
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش قوی
0
خرید
8
خنثی
11
فروش

نوسان‌گرها

فروش قوی
0
خرید
5
خنثی
3
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت33,0532,7903,2654,266-
حمایت24,2664,1353,4234,992-
حمایت14,9534,6903,5815,44016,920
P6,1666,0356,1666,166-
مقاومت16,8536,5907,6986,89217,150
مقاومت28,0667,9357,8567,340-
مقاومت38,7538,4908,0158,066-


آخرین اخبار چفیبر

نمایش اخبار قدیمی‌تر