چفيبر

فيبر ايران‌

1402/03/18 10:56:34
پایانی:12,510
(-2.87%)
آخرین:12,240
(-4.96%)

تعداد معاملات:477
حجم:3.06M
ارزش معاملات:38.37B
حجم مبنا:1.19M
12,24013,520
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
14,186
11,900
12,240
830,43258
000
12,300
2,9001
000
12,340
55,7881
2,895,767(94%)
164(99%)
حجمحقیقیتعداد
3,067,467(100%)
188(100%)
171,700(6%)
1(1%)
حجمحقوقیتعداد
0(0%)
0(0%)
سرانه خرید حقیقی: 220,890,519 تومانقدرت خرید حقیقی: 1.08سرانه فروش حقیقی: 204,117,086 تومانقدرت فروش حقیقی: 0.92
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
خرید
12
خرید
9
خنثی
6
فروش

میانگین متحرک‌ها

خرید
9
خرید
5
خنثی
5
فروش

نوسان‌گرها

خنثی
3
خرید
4
خنثی
1
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت34,1934,6505,9156,266-
حمایت26,2666,4956,3378,199-
حمایت19,2539,7106,7589,39336,720
P11,32611,55511,32611,326-
مقاومت114,31314,77017,72113,25937,880
مقاومت216,38616,61518,14214,453-
مقاومت319,37319,83018,56516,386-


آخرین اخبار چفیبر

نمایش اخبار قدیمی‌تر