وهنر

گروه توسعه هنر ايران

1401/05/21 16:16:04
پایانی:1,959
(-0.6%)
آخرین:1,972
(0.05%)

تعداد معاملات:201
حجم:2.55M
ارزش معاملات:4.98B
حجم مبنا:4.96M
1,9122,030
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
17,010
1,972
1,973
10,0002
12,600
1,971
1,976
147,8002
12,600
1,970
1,978
5,0001
2,485,034(97%)
46(98%)
حجمحقیقیتعداد
2,558,148(100%)
66(100%)
73,114(3%)
1(2%)
حجمحقوقیتعداد
0(0%)
0(0%)
سرانه خرید حقیقی: 105,830,034 تومانقدرت خرید حقیقی: 1.39سرانه فروش حقیقی: 75,930,483 تومانقدرت فروش حقیقی: 0.72
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش قوی
4
خرید
12
خنثی
11
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش قوی
3
خرید
7
خنثی
9
فروش

نوسان‌گرها

فروش
1
خرید
5
خنثی
2
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت31,2191,1781,3101,525-
حمایت21,5251,5041,3541,727-
حمایت11,7481,7071,3981,8525,867
P2,0542,0332,0542,054-
مقاومت12,2772,2362,5452,2565,930
مقاومت22,5832,5622,5892,381-
مقاومت32,8062,7652,6332,583-


آخرین اخبار وهنر

نمایش اخبار قدیمی‌تر