وهنر

گروه توسعه هنر ایران

1401/03/02 00:09:51
پایانی:2,389
(-2.21%)
آخرین:2,380
(-2.57%)

تعداد معاملات:857
حجم:12.65M
ارزش معاملات:30.23B
حجم مبنا:3.97M
2,3702,516
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
17,663
2,373
2,397
42,8941
369,952
2,371
2,398
74,0001
25789,671
2,370
2,400
152,7033
12,655,250(100%)
329(100%)
حجمحقیقیتعداد
12,655,250(100%)
187(100%)
0(0%)
0(0%)
حجمحقوقیتعداد
0(0%)
0(0%)
سرانه خرید حقیقی: 91,894,809 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.57سرانه فروش حقیقی: 161,675,894 تومانقدرت فروش حقیقی: 1.76
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش قوی
4
خرید
10
خنثی
13
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش قوی
2
خرید
4
خنثی
13
فروش

نوسان‌گرها

خرید قوی
2
خرید
6
خنثی
0
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت31,8291,8181,9302,065-
حمایت22,0652,0591,9672,236-
حمایت12,2772,2662,0042,3427,470
P2,5132,5072,5132,513-
مقاومت12,7252,7142,9752,6847,579
مقاومت22,9612,9553,0122,790-
مقاومت33,1733,1623,0502,961-


آخرین اخبار وهنر

نمایش اخبار قدیمی‌تر