وبرق

س.کارکنان صنعت برق زنجان وقزوي

1401/07/15 21:30:30
پایانی:45,100
(-0.11%)
آخرین:43,800
(-2.99%)

تعداد معاملات:37
حجم:12,093
ارزش معاملات:529M
حجم مبنا:221,730
43,80046,500
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
000
43,800
2,848,888156
000
43,900
25,9471
000
44,000
1501
12,093(100%)
34(100%)
حجمحقیقیتعداد
12,093(100%)
1(100%)
0(0%)
0(0%)
حجمحقوقیتعداد
0(0%)
0(0%)
سرانه خرید حقیقی: 16,041,008 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.03سرانه فروش حقیقی: 545,394,300 تومانقدرت فروش حقیقی: 34.00
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش قوی
0
خرید
10
خنثی
17
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش قوی
0
خرید
5
خنثی
14
فروش

نوسان‌گرها

فروش قوی
0
خرید
5
خنثی
3
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت319,35015,95021,05032,950-
حمایت232,95031,25022,75140,742-
حمایت139,75036,35024,45045,557139,650
P53,35051,65053,35053,350-
مقاومت160,15056,75068,64961,142139,650
مقاومت273,75072,05070,34865,957-
مقاومت380,55077,15072,05073,750-


آخرین اخبار وبرق

نمایش اخبار قدیمی‌تر