وبرق

س.کارکنان صنعت برق زنجان وقزوی

1402/09/15 10:43:15
پایانی:74,900
(2.32%)
آخرین:74,850
(2.25%)

تعداد معاملات:403
حجم:706,818
ارزش معاملات:52.93B
حجم مبنا:287,151
71,05075,350
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
1497
74,850
75,000
3,0001
31,533
74,800
75,050
3,7383
21,662
74,300
75,100
1,0692
720,375(100%)
156(100%)
حجمحقیقیتعداد
720,375(100%)
156(100%)
0(0%)
0(0%)
حجمحقوقیتعداد
0(0%)
0(0%)
سرانه خرید حقیقی: 345,872,355 تومانقدرت خرید حقیقی: 1.00سرانه فروش حقیقی: 345,872,355 تومانقدرت فروش حقیقی: 1.00
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
خرید قوی
16
خرید
7
خنثی
4
فروش

میانگین متحرک‌ها

خرید قوی
13
خرید
4
خنثی
2
فروش

نوسان‌گرها

خرید
3
خرید
3
خنثی
2
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت328,66634,17542,43739,683-
حمایت239,68342,43745,19352,308-
حمایت161,71667,22547,94660,108251,250
P72,73375,48772,73372,733-
مقاومت194,766100,275119,55385,358251,250
مقاومت2105,783108,537122,30693,158-
مقاومت3127,816133,325125,062105,783-


آخرین اخبار وبرق

نمایش اخبار قدیمی‌تر