وبرق

س.کارکنان صنعت برق زنجان وقزوی

1402/07/04 12:29:24
پایانی:98,750
(0%)
آخرین:98,800
(0.05%)

تعداد معاملات:0
حجم:0
ارزش معاملات:0
حجم مبنا:203,253
95,800101,700
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
1081,190,552
101,700
101,700
21,57010
11,000
100,000
102,100
1502
35,077
99,100
000
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
خرید قوی
16
خرید
7
خنثی
4
فروش

میانگین متحرک‌ها

خرید قوی
13
خرید
4
خنثی
2
فروش

نوسان‌گرها

خرید
3
خرید
3
خنثی
2
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت328,66634,17542,43739,683-
حمایت239,68342,43745,19352,308-
حمایت161,71667,22547,94660,108251,250
P72,73375,48772,73372,733-
مقاومت194,766100,275119,55385,358251,250
مقاومت2105,783108,537122,30693,158-
مقاومت3127,816133,325125,062105,783-


آخرین اخبار وبرق

نمایش اخبار قدیمی‌تر