وبرق

س.کارکنان صنعت برق زنجان وقزوي

1401/04/08 22:56:39
پایانی:60,300
(-2.74%)
آخرین:60,150
(-2.98%)

تعداد معاملات:996
حجم:899,660
ارزش معاملات:54.25B
حجم مبنا:165,838
60,15063,850
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
000
60,150
369,43572
000
60,200
4002
000
60,300
6001
897,660(100%)
534(100%)
حجمحقیقیتعداد
885,660(98%)
223(100%)
2,000(0%)
1(0%)
حجمحقوقیتعداد
14,000(2%)
1(0%)
سرانه خرید حقیقی: 101,364,977 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.42سرانه فروش حقیقی: 239,485,641 تومانقدرت فروش حقیقی: 2.36
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش قوی
2
خرید
8
خنثی
17
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش قوی
0
خرید
4
خنثی
15
فروش

نوسان‌گرها

خنثی
2
خرید
4
خنثی
2
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت333,45029,42535,46249,550-
حمایت249,55047,53737,47658,775-
حمایت157,60053,57539,48864,474196,950
P73,70071,68773,70073,700-
مقاومت181,75077,72591,81182,925198,800
مقاومت297,85095,83793,82388,624-
مقاومت3105,900101,87595,83797,850-


آخرین اخبار وبرق

نمایش اخبار قدیمی‌تر