ثعمرا

عمران و توسعه شاهد

1401/05/21 16:00:19
پایانی:6,120
(4.61%)
آخرین:6,200
(5.98%)

تعداد معاملات:524
حجم:5.77M
ارزش معاملات:35.35B
حجم مبنا:2.45M
5,5006,200
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
14102,022
6,200
6,480
8001
1850
6,190
6,560
8001
11,622
6,160
6,630
7901
5,723,400(99%)
194(99%)
حجمحقیقیتعداد
5,773,400(100%)
155(100%)
50,000(1%)
1(1%)
حجمحقوقیتعداد
0(0%)
0(0%)
سرانه خرید حقیقی: 180,552,618 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.79سرانه فروش حقیقی: 227,956,180 تومانقدرت فروش حقیقی: 1.26
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش
6
خرید
11
خنثی
10
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش
6
خرید
5
خنثی
8
فروش

نوسان‌گرها

فروش قوی
0
خرید
6
خنثی
2
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت32,5502,3603,0004,020-
حمایت24,0203,9253,2134,997-
حمایت15,1104,9203,4265,60218,050
P6,5806,4856,5806,580-
مقاومت17,6707,4808,9737,55718,600
مقاومت29,1409,0459,1868,162-
مقاومت310,23010,0409,4009,140-


آخرین اخبار ثعمرا

نمایش اخبار قدیمی‌تر