ثعمرا

عمران و توسعه شاهد

1401/04/04 17:45:42
پایانی:7,470
(-3.48%)
آخرین:7,370
(-4.78%)

تعداد معاملات:757
حجم:6.01M
ارزش معاملات:44.89B
حجم مبنا:1.93M
7,2808,200
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
22,730
7,280
7,380
10,0001
11,000
7,200
7,400
55,0001
000
7,420
6,6561
5,513,619(92%)
245(100%)
حجمحقیقیتعداد
6,013,619(100%)
241(100%)
500,000(8%)
1(0%)
حجمحقوقیتعداد
0(0%)
0(0%)
سرانه خرید حقیقی: 168,109,118 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.90سرانه فروش حقیقی: 186,397,236 تومانقدرت فروش حقیقی: 1.11
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
خنثی
10
خرید
9
خنثی
8
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش
8
خرید
4
خنثی
7
فروش

نوسان‌گرها

خرید
2
خرید
5
خنثی
1
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت34,4404,4304,9455,480-
حمایت25,4805,4755,1166,266-
حمایت16,5006,4905,2886,75322,560
P7,5407,5357,5407,540-
مقاومت18,5608,5509,7518,32623,240
مقاومت29,6009,5959,9238,813-
مقاومت310,62010,61010,0959,600-


آخرین اخبار ثعمرا

نمایش اخبار قدیمی‌تر