غپاك

لبنيات‌ پاك‌

1401/05/20 10:58:59
پایانی:9,300
(-0.64%)
آخرین:9,230
(-1.38%)

تعداد معاملات:135
حجم:539,372
ارزش معاملات:4.95B
حجم مبنا:1.61M
8,9009,820
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
215,000
9,150
9,240
4,5792
110,000
9,140
9,290
7001
21,641
9,130
9,320
23,6292
539,372(100%)
38(100%)
حجمحقیقیتعداد
539,372(100%)
63(100%)
0(0%)
0(0%)
حجمحقوقیتعداد
0(0%)
0(0%)
سرانه خرید حقیقی: 132,004,200 تومانقدرت خرید حقیقی: 1.66سرانه فروش حقیقی: 79,621,580 تومانقدرت فروش حقیقی: 0.60
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش قوی
1
خرید
11
خنثی
15
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش قوی
0
خرید
6
خنثی
13
فروش

نوسان‌گرها

فروش
1
خرید
5
خنثی
2
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت32,6802,0153,2175,750-
حمایت25,7505,4173,6187,587-
حمایت17,4906,8254,0198,72227,650
P10,56010,22710,56010,560-
مقاومت112,30011,63514,44012,39728,150
مقاومت215,37015,03714,84113,532-
مقاومت317,11016,44515,24215,370-


آخرین اخبار غپاک

نمایش اخبار قدیمی‌تر