غپاک

لبنیات‌ پاک‌

1401/07/09 15:44:23
پایانی:8,740
(-4.06%)
آخرین:8,660
(-4.93%)

تعداد معاملات:326
حجم:1.79M
ارزش معاملات:15.64B
حجم مبنا:1.64M
8,6609,560
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
11,000
7,350
8,660
393,64313
000
8,720
2,0001
000
8,750
1,7502
1,760,136(98%)
145(99%)
حجمحقیقیتعداد
1,790,136(100%)
103(100%)
30,000(2%)
1(1%)
حجمحقوقیتعداد
0(0%)
0(0%)
سرانه خرید حقیقی: 106,093,714 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.70سرانه فروش حقیقی: 151,900,860 تومانقدرت فروش حقیقی: 1.43
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
خرید
7
خرید
14
خنثی
6
فروش

میانگین متحرک‌ها

خنثی
5
خرید
9
خنثی
5
فروش

نوسان‌گرها

خرید
2
خرید
5
خنثی
1
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت36,8866,9157,4127,853-
حمایت27,8537,8677,5788,613-
حمایت18,8768,9057,7449,08329,440
P9,8439,8579,8439,843-
مقاومت110,86610,89512,05510,60329,930
مقاومت211,83311,84712,22111,073-
مقاومت312,85612,88512,38711,833-


آخرین اخبار غپاک

نمایش اخبار قدیمی‌تر