وسدید

گروه ‌صنعتی‌سدید

1401/05/29 10:11:23
پایانی:1,052
(-1.4%)
آخرین:1,050
(-1.59%)

تعداد معاملات:617
حجم:10.83M
ارزش معاملات:11.39B
حجم مبنا:11.99M
1,0351,099
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
150,000
1,045
1,050
187,3895
133,175
1,044
1,051
74,1142
8302,116
1,043
1,052
50,0001
7,274,833(66%)
112(99%)
حجمحقیقیتعداد
10,624,833(97%)
109(99%)
3,700,000(34%)
1(1%)
حجمحقوقیتعداد
350,000(3%)
1(1%)
سرانه خرید حقیقی: 68,331,467 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.67سرانه فروش حقیقی: 102,544,259 تومانقدرت فروش حقیقی: 1.50
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش قوی
0
خرید
10
خنثی
17
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش قوی
0
خرید
5
خنثی
14
فروش

نوسان‌گرها

فروش قوی
0
خرید
5
خنثی
3
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت3656615686839-
حمایت2839818709947-
حمایت19398987331,0143,114
P1,1221,1011,1221,122-
مقاومت11,2221,1811,3461,2303,162
مقاومت21,4051,3841,3701,297-
مقاومت31,5051,4641,3931,405-


آخرین اخبار وسدید

نمایش اخبار قدیمی‌تر