وسديد

گروه ‌صنعتي‌سديد

1401/04/08 23:17:40
پایانی:1,220
(-1.53%)
آخرین:1,239
(0%)

تعداد معاملات:13,368
حجم:272M
ارزش معاملات:332B
حجم مبنا:11.99M
1,2021,276
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
250,600
1,239
1,239
70,0002
335,526
1,235
1,240
18,8331
18,000
1,232
1,244
35,9021
272,399,098(100%)
1,609(100%)
حجمحقیقیتعداد
265,053,252(97%)
962(100%)
4,154(0%)
1(0%)
حجمحقوقیتعداد
7,350,000(3%)
1(0%)
سرانه خرید حقیقی: 206,542,510 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.61سرانه فروش حقیقی: 336,138,219 تومانقدرت فروش حقیقی: 1.63
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش
6
خرید
11
خنثی
10
فروش

میانگین متحرک‌ها

خنثی
4
خرید
5
خنثی
10
فروش

نوسان‌گرها

خرید قوی
2
خرید
6
خنثی
0
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت3367414576643-
حمایت2643667630890-
حمایت11,0141,0616841,0434,155
P1,2901,3141,2901,290-
مقاومت11,6611,7082,0851,5374,178
مقاومت21,9371,9612,1391,690-
مقاومت32,3082,3552,1931,937-


آخرین اخبار وسدید

نمایش اخبار قدیمی‌تر