وسدید

گروه ‌صنعتی‌سدید

1402/07/03 19:58:29
پایانی:4,755
(2.98%)
آخرین:4,755
(2.98%)

تعداد معاملات:533
حجم:23.56M
ارزش معاملات:112B
حجم مبنا:1
4,4794,755
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
26619,314,300
4,755
000
223,317
4,754
000
2236,313
4,700
000
23,563,565(100%)
133(100%)
حجمحقیقیتعداد
14,999,565(64%)
252(99%)
0(0%)
0(0%)
حجمحقوقیتعداد
8,564,000(36%)
3(1%)
سرانه خرید حقیقی: 842,441,741 تومانقدرت خرید حقیقی: 2.98سرانه فروش حقیقی: 283,027,506 تومانقدرت فروش حقیقی: 0.34
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
خرید قوی
17
خرید
6
خنثی
4
فروش

میانگین متحرک‌ها

خرید قوی
14
خرید
4
خنثی
1
فروش

نوسان‌گرها

خنثی
3
خرید
2
خنثی
3
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت3156871,6961,360-
حمایت21,3601,6962,0322,901-
حمایت14,0504,7222,3683,85319,840
P5,3955,7315,3955,395-
مقاومت18,0858,75711,1116,93620,220
مقاومت29,4309,76611,4477,888-
مقاومت312,12012,79211,7839,430-


آخرین اخبار وسدید

نمایش اخبار قدیمی‌تر