سلار

شرکت سیمان لارستان

1402/09/06 09:15:10
پایانی:43,300
(-2.58%)
آخرین:43,400
(-2.36%)

تعداد معاملات:10
حجم:16,253
ارزش معاملات:702M
حجم مبنا:1
43,15045,750
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
22,300
43,400
44,000
10,3583
13,000
43,350
44,500
8001
11,609
43,300
44,750
12,2811
16,253(100%)
5(100%)
حجمحقیقیتعداد
16,253(71%)
5(83%)
0(0%)
0(0%)
حجمحقوقیتعداد
6,609(29%)
1(17%)
سرانه خرید حقیقی: 140,750,980 تومانقدرت خرید حقیقی: 1.00سرانه فروش حقیقی: 140,750,980 تومانقدرت فروش حقیقی: 1.00
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
خرید
14
خرید
8
خنثی
5
فروش

میانگین متحرک‌ها

خرید قوی
11
خرید
6
خنثی
2
فروش

نوسان‌گرها

خنثی
3
خرید
2
خنثی
3
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت331,65034,25038,15036,850-
حمایت236,85038,15039,45142,809-
حمایت147,25049,85040,75046,490172,950
P52,45053,75052,45052,450-
مقاومت162,85065,45074,54958,409172,950
مقاومت268,05069,35075,84862,090-
مقاومت378,45081,05077,15068,050-


آخرین اخبار سلار

نمایش اخبار قدیمی‌تر