زپارس

ملي كشت و صنعت و دامپروري پارس

1401/05/20 10:58:59
پایانی:38,710
(0.1%)
آخرین:38,690
(0.05%)

تعداد معاملات:225
حجم:747,684
ارزش معاملات:28.94B
حجم مبنا:558,136
36,74040,600
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
26,769
38,670
38,690
2,8101
14,020
38,660
38,710
2,0001
47,525
38,650
38,720
4,0202
80,713(11%)
16(84%)
حجمحقیقیتعداد
143,499(19%)
42(95%)
666,971(89%)
3(16%)
حجمحقوقیتعداد
604,185(81%)
2(5%)
سرانه خرید حقیقی: 195,275,014 تومانقدرت خرید حقیقی: 1.48سرانه فروش حقیقی: 132,258,245 تومانقدرت فروش حقیقی: 0.68
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
خرید قوی
7
خرید
18
خنثی
2
فروش

میانگین متحرک‌ها

خنثی
6
خرید
11
خنثی
2
فروش

نوسان‌گرها

خرید قوی
1
خرید
7
خنثی
0
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت331,08630,92032,21533,843-
حمایت233,84333,76032,64735,822-
حمایت136,26636,10033,07837,044116,030
P39,02338,94039,02339,023-
مقاومت141,44641,28044,30141,002116,160
مقاومت244,20344,12044,73242,224-
مقاومت346,62646,46045,16544,203-


آخرین اخبار زپارس

نمایش اخبار قدیمی‌تر