واعتبار

سرمایه گذاری اعتبار ایران

1402/09/06 09:14:22
پایانی:4,651
(0.02%)
آخرین:4,630
(-0.43%)

تعداد معاملات:6
حجم:70,864
ارزش معاملات:333M
حجم مبنا:3.1M
4,3254,975
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
11,200
4,635
4,697
1,1501
127,911
4,630
4,699
3,9401
22,550
4,624
4,710
5,0001
70,864(100%)
5(100%)
حجمحقیقیتعداد
70,864(100%)
3(100%)
0(0%)
0(0%)
حجمحقوقیتعداد
0(0%)
0(0%)
سرانه خرید حقیقی: 65,917,692 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.60سرانه فروش حقیقی: 109,862,821 تومانقدرت فروش حقیقی: 1.67

سرور در دسترس نیستآخرین اخبار واعتبار

نمایش اخبار قدیمی‌تر