فسرب

ملی‌ سرب‌وروی‌ ایران‌

1402/07/04 12:29:22
پایانی:2,133
(-0.28%)
آخرین:2,140
(0.04%)

تعداد معاملات:366
حجم:4.85M
ارزش معاملات:10.34B
حجم مبنا:6.92M
1,9902,288
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
147,000
2,136
2,140
18,6111
227,247
2,120
2,142
5,0001
13,599
2,116
2,149
7,5002
4,627,681(95%)
114(98%)
حجمحقیقیتعداد
4,731,847(97%)
130(99%)
226,166(5%)
2(2%)
حجمحقوقیتعداد
122,000(3%)
1(1%)
سرانه خرید حقیقی: 86,586,347 تومانقدرت خرید حقیقی: 1.12سرانه فروش حقیقی: 77,638,689 تومانقدرت فروش حقیقی: 0.90
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش
5
خرید
10
خنثی
12
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش
5
خرید
4
خنثی
10
فروش

نوسان‌گرها

فروش قوی
0
خرید
6
خنثی
2
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت33441435311,322-
حمایت21,3221,2216611,915-
حمایت11,8981,6977902,2827,374
P2,8762,7752,8762,876-
مقاومت13,4523,2514,1573,4697,483
مقاومت24,4304,3294,2863,836-
مقاومت35,0064,8054,4164,430-


آخرین اخبار فسرب

نمایش اخبار قدیمی‌تر