فسرب

ملی‌ سرب‌وروی‌ ایران‌

1401/05/29 11:05:04
پایانی:1,270
(-1.47%)
آخرین:1,265
(-1.86%)

تعداد معاملات:304
حجم:6.18M
ارزش معاملات:7.75B
حجم مبنا:11.63M
1,2251,353
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
216,000
1,264
1,265
6,0001
1177,944
1,263
1,272
7,0661
18,000
1,262
1,273
172,0821
6,085,661(97%)
155(99%)
حجمحقیقیتعداد
6,285,661(100%)
92(100%)
200,000(3%)
1(1%)
حجمحقوقیتعداد
0(0%)
0(0%)
سرانه خرید حقیقی: 49,863,157 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.57سرانه فروش حقیقی: 86,769,450 تومانقدرت فروش حقیقی: 1.74
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش قوی
1
خرید
14
خنثی
12
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش قوی
0
خرید
7
خنثی
12
فروش

نوسان‌گرها

خرید قوی
1
خرید
7
خنثی
0
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت39309239811,054-
حمایت21,0541,0501,0001,142-
حمایت11,1621,1551,0191,1973,811
P1,2861,2821,2861,286-
مقاومت11,3941,3871,5221,3743,868
مقاومت21,5181,5141,5411,429-
مقاومت31,6261,6191,5611,518-


آخرین اخبار فسرب

نمایش اخبار قدیمی‌تر