فسرب

ملی‌ سرب‌وروی‌ ایران‌

1401/04/09 14:40:57
پایانی:1,407
(0%)
آخرین:1,428
(1.49%)

تعداد معاملات:0
حجم:0
ارزش معاملات:0
حجم مبنا:10.58M
8452,814
0(0%)
16(100%)
حجمحقیقیتعداد
0(0%)
17(100%)
0(0%)
0(0%)
حجمحقوقیتعداد
0(0%)
0(0%)
سرانه خرید حقیقی: تومانقدرت خرید حقیقی: سرانه فروش حقیقی: تومانقدرت فروش حقیقی:
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش قوی
1
خرید
9
خنثی
17
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش قوی
0
خرید
5
خنثی
14
فروش

نوسان‌گرها

خنثی
1
خرید
4
خنثی
3
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت37666858101,098-
حمایت21,0981,0578511,289-
حمایت11,2661,1858931,4074,295
P1,5981,5571,5981,598-
مقاومت11,7661,6851,9761,7894,359
مقاومت22,0982,0572,0181,907-
مقاومت32,2662,1852,0602,098-


آخرین اخبار فسرب

نمایش اخبار قدیمی‌تر