هاي وب

داده گسترعصرنوين-هاي وب

1401/04/16 20:50:59
پایانی:8,760
(-1.01%)
آخرین:8,750
(-1.12%)

تعداد معاملات:4,088
حجم:34.06M
ارزش معاملات:298B
حجم مبنا:3.33M
8,3209,380
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
000000
000000
000000
14,554,155(91%)
1,027(99%)
حجمحقیقیتعداد
16,044,155(100%)
532(100%)
1,490,000(9%)
6(1%)
حجمحقوقیتعداد
0(0%)
0(0%)
سرانه خرید حقیقی: 124,142,548 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.47سرانه فروش حقیقی: 264,185,710 تومانقدرت فروش حقیقی: 2.13
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
خرید قوی
15
خرید
9
خنثی
3
فروش

میانگین متحرک‌ها

خرید قوی
13
خرید
4
خنثی
2
فروش

نوسان‌گرها

خرید
2
خرید
5
خنثی
1
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت37,5267,6057,9828,203-
حمایت28,2038,2428,1088,780-
حمایت19,0369,1158,2349,13629,010
P9,7139,7529,7139,713-
مقاومت110,54610,62511,50510,29029,610
مقاومت211,22311,26211,63110,646-
مقاومت312,05612,13511,75711,223-


آخرین اخبار های وب

نمایش اخبار قدیمی‌تر