دارا یکم

صندوق واسطه گری مالی یکم-سهام

1401/02/31 07:06:52
پایانی:118,720
(0%)
آخرین:118,600
(-0.1%)

تعداد معاملات:0
حجم:0
ارزش معاملات:0
حجم مبنا:1
106,850130,590
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
147
118,600
118,620
2001
421,385
118,580
118,640
1,3942
511,787
118,570
118,650
4,6455
4,383,516(84%)
2,015(100%)
حجمحقیقیتعداد
5,088,367(97%)
3,927(100%)
862,000(16%)
3(0%)
حجمحقوقیتعداد
157,149(3%)
8(0%)
سرانه خرید حقیقی: 258,268,496 تومانقدرت خرید حقیقی: 1.68سرانه فروش حقیقی: 153,830,132 تومانقدرت فروش حقیقی: 0.60
بازده صندوق

1 روز
-
7 روز
-

1 ماه
-
3 ماه
-

6 ماه
-
1 سال
-

از ابتدا
-


ترکیب دارایی‌های صندوق

قیمت صدور هر واحد (ریال)
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
تعداد واحد سرمایه‌گذاری
قیمت آماری هر واحد (ریال)
كل خالص ارزش دارایی ها
(میلیارد ریال)
دوره پرداخت سود
پورتفو صندوق
آخرین وضعیت پورتفوی سهامی این صندوق
آخرین به روزرسانی:
نام سهمتعدادقیمت خرید هر سهمارزش روز
(میلیارد)
سود/ضرر


ترکیب صنایع صندوقتاریخ: - تا -


ترکیب خرید و فروش‌های اخیر صندوقتاریخ: - تا -