دارا یکم

صندوق واسطه گری مالی یکم-سهام

1402/09/15 10:43:20
پایانی:169,940
(-2.09%)
آخرین:169,490
(-2.35%)

تعداد معاملات:4,998
حجم:2.89M
ارزش معاملات:492B
حجم مبنا:1
156,230190,930
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
12,384
169,490
169,510
2,9781
12,000
169,430
169,570
2,4772
45,519
169,400
169,600
5484
2,735,941(94%)
1,309(99%)
حجمحقیقیتعداد
2,714,647(93%)
1,111(99%)
171,608(6%)
9(1%)
حجمحقوقیتعداد
192,902(7%)
7(1%)
سرانه خرید حقیقی: 355,191,606 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.86سرانه فروش حقیقی: 415,235,923 تومانقدرت فروش حقیقی: 1.17
بازده صندوق

1 روز
-
7 روز
-

1 ماه
-
3 ماه
-

6 ماه
-
1 سال
-

از ابتدا
-


ترکیب دارایی‌های صندوق

قیمت صدور هر واحد (ریال)
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
تعداد واحد سرمایه‌گذاری
قیمت آماری هر واحد (ریال)
كل خالص ارزش دارایی ها
(میلیارد ریال)
دوره پرداخت سود
پورتفو صندوق
آخرین وضعیت پورتفوی سهامی این صندوق
آخرین به روزرسانی:
نام سهمتعدادقیمت خرید هر سهمارزش روز
(میلیارد)
سود/ضرر


ترکیب صنایع صندوقتاریخ: - تا -


ترکیب خرید و فروش‌های اخیر صندوقتاریخ: - تا -