دارا یکم

صندوق واسطه گری مالی یکم-سهام

1402/03/02 09:07:18
پایانی:228,810
(-1.26%)
آخرین:228,510
(-1.39%)

تعداد معاملات:1,616
حجم:0
ارزش معاملات:0
حجم مبنا:1
208,580254,920
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
94,008
228,500
228,510
2,0632
130
228,440
228,700
1,1551
252
228,430
229,000
8,4148
945,453(99%)
606(100%)
حجمحقیقیتعداد
950,453(100%)
342(100%)
5,000(1%)
1(0%)
حجمحقوقیتعداد
0(0%)
0(0%)
سرانه خرید حقیقی: 356,978,714 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.56سرانه فروش حقیقی: 635,886,406 تومانقدرت فروش حقیقی: 1.78
بازده صندوق

1 روز
-
7 روز
-

1 ماه
-
3 ماه
-

6 ماه
-
1 سال
-

از ابتدا
-


ترکیب دارایی‌های صندوق

قیمت صدور هر واحد (ریال)
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
تعداد واحد سرمایه‌گذاری
قیمت آماری هر واحد (ریال)
كل خالص ارزش دارایی ها
(میلیارد ریال)
دوره پرداخت سود
پورتفو صندوق
آخرین وضعیت پورتفوی سهامی این صندوق
آخرین به روزرسانی:
نام سهمتعدادقیمت خرید هر سهمارزش روز
(میلیارد)
سود/ضرر


ترکیب صنایع صندوقتاریخ: - تا -


ترکیب خرید و فروش‌های اخیر صندوقتاریخ: - تا -