خاذین

سایپاآذین‌

1402/09/06 09:14:39
پایانی:3,302
(4.69%)
آخرین:3,311
(4.97%)

تعداد معاملات:767
حجم:40.84M
ارزش معاملات:134B
حجم مبنا:5.18M
2,9973,311
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
11118,159,621
3,311
000
3190,982
3,300
000
12,000
3,288
000
41,458,577(100%)
185(100%)
حجمحقیقیتعداد
39,371,577(95%)
302(100%)
0(0%)
0(0%)
حجمحقوقیتعداد
2,087,000(5%)
1(0%)
سرانه خرید حقیقی: 739,979,574 تومانقدرت خرید حقیقی: 1.72سرانه فروش حقیقی: 430,479,957 تومانقدرت فروش حقیقی: 0.58
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش
4
خرید
11
خنثی
12
فروش

میانگین متحرک‌ها

خنثی
3
خرید
5
خنثی
11
فروش

نوسان‌گرها

خنثی
1
خرید
6
خنثی
1
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت31,7541,5871,9522,652-
حمایت22,6522,5682,0743,210-
حمایت13,2153,0482,1963,55511,225
P4,1134,0294,1134,113-
مقاومت14,6764,5095,3614,67111,515
مقاومت25,5745,4905,4835,016-
مقاومت36,1375,9705,6055,574-


آخرین اخبار خاذین

نمایش اخبار قدیمی‌تر