خاذین

سایپاآذین‌

1401/05/29 10:13:49
پایانی:2,089
(4.24%)
آخرین:2,097
(4.64%)

تعداد معاملات:1,220
حجم:52.44M
ارزش معاملات:109B
حجم مبنا:7.48M
1,9042,104
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
242,991
2,097
2,100
8,0001
5392,917
2,096
2,104
160,9366
3340,287
2,095
000
52,414,763(100%)
330(100%)
حجمحقیقیتعداد
50,167,954(96%)
452(99%)
0(0%)
0(0%)
حجمحقوقیتعداد
2,246,809(4%)
3(1%)
سرانه خرید حقیقی: 331,801,333 تومانقدرت خرید حقیقی: 1.43سرانه فروش حقیقی: 231,860,300 تومانقدرت فروش حقیقی: 0.70
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
خرید قوی
17
خرید
8
خنثی
2
فروش

میانگین متحرک‌ها

خرید قوی
14
خرید
4
خنثی
1
فروش

نوسان‌گرها

خنثی
3
خرید
4
خنثی
1
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت31,0171,0471,2081,308-
حمایت21,3081,3231,2611,554-
حمایت11,6601,6901,3151,7065,920
P1,9511,9661,9511,951-
مقاومت12,3032,3332,7082,1976,036
مقاومت22,5942,6092,7622,349-
مقاومت32,9462,9762,8152,594-


آخرین اخبار خاذین

نمایش اخبار قدیمی‌تر