خاذین

سایپاآذین‌

1402/07/04 16:34:14
پایانی:3,077
(0.19%)
آخرین:3,075
(0.13%)

تعداد معاملات:711
حجم:11.37M
ارزش معاملات:34.99B
حجم مبنا:4.73M
2,9183,224
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
12,000
3,075
3,077
1,6501
240,730
3,061
3,089
5,0001
1288,300
3,060
3,093
10,0001
10,748,741(94%)
275(100%)
حجمحقیقیتعداد
11,374,841(100%)
171(100%)
626,100(6%)
1(0%)
حجمحقوقیتعداد
0(0%)
0(0%)
سرانه خرید حقیقی: 120,268,640 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.59سرانه فروش حقیقی: 204,680,618 تومانقدرت فروش حقیقی: 1.70
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش
4
خرید
11
خنثی
12
فروش

میانگین متحرک‌ها

خنثی
3
خرید
5
خنثی
11
فروش

نوسان‌گرها

خنثی
1
خرید
6
خنثی
1
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت31,7541,5871,9522,652-
حمایت22,6522,5682,0743,210-
حمایت13,2153,0482,1963,55511,225
P4,1134,0294,1134,113-
مقاومت14,6764,5095,3614,67111,515
مقاومت25,5745,4905,4835,016-
مقاومت36,1375,9705,6055,574-


آخرین اخبار خاذین

نمایش اخبار قدیمی‌تر