خصدرا

صنعتی‌ دریایی‌ ایران‌

1402/09/15 10:58:43
پایانی:2,236
(-1.1%)
آخرین:2,208
(-2.34%)

تعداد معاملات:476
حجم:14.78M
ارزش معاملات:33.12B
حجم مبنا:10.48M
2,1942,328
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
395,713
2,208
2,223
50,0001
1122,382
2,206
2,224
42,6852
2215,000
2,204
2,226
260,0002
16,967,112(100%)
120(100%)
حجمحقیقیتعداد
16,512,387(97%)
145(99%)
0(0%)
0(0%)
حجمحقوقیتعداد
454,725(3%)
2(1%)
سرانه خرید حقیقی: 316,153,853 تومانقدرت خرید حقیقی: 1.24سرانه فروش حقیقی: 254,632,395 تومانقدرت فروش حقیقی: 0.81
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش قوی
1
خرید
16
خنثی
10
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش قوی
0
خرید
9
خنثی
10
فروش

نوسان‌گرها

خرید قوی
1
خرید
7
خنثی
0
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت31,7041,6281,8132,150-
حمایت22,1502,1121,8752,433-
حمایت12,4452,3691,9372,6088,182
P2,8912,8532,8912,891-
مقاومت13,1863,1103,5423,1748,296
مقاومت23,6323,5943,6043,349-
مقاومت33,9273,8513,6663,632-


آخرین اخبار خصدرا

نمایش اخبار قدیمی‌تر