خصدرا

صنعتي‌ دريايي‌ ايران‌

1401/05/28 09:27:37
پایانی:1,779
(-2.14%)
آخرین:1,764
(-2.97%)

تعداد معاملات:1,912
حجم:57.56M
ارزش معاملات:102B
حجم مبنا:10.48M
1,7641,872
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
000
1,764
7,155,656108
000
1,765
6,7352
000
1,766
3,3011
54,001,523(94%)
609(100%)
حجمحقیقیتعداد
56,264,827(98%)
447(100%)
3,563,304(6%)
3(0%)
حجمحقوقیتعداد
1,300,000(2%)
2(0%)
سرانه خرید حقیقی: 157,748,291 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.70سرانه فروش حقیقی: 223,926,459 تومانقدرت فروش حقیقی: 1.42
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
خرید
11
خرید
10
خنثی
6
فروش

میانگین متحرک‌ها

خرید
8
خرید
5
خنثی
6
فروش

نوسان‌گرها

خرید قوی
3
خرید
5
خنثی
0
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت38928551,0061,233-
حمایت21,2331,2141,0571,464-
حمایت11,4981,4611,1071,6075,292
P1,8391,8201,8391,839-
مقاومت12,1042,0672,4202,0705,387
مقاومت22,4452,4262,4702,213-
مقاومت32,7102,6732,5212,445-


آخرین اخبار خصدرا

نمایش اخبار قدیمی‌تر