سایرا

ایرانیت‌

1402/09/15 10:06:38
پایانی:51,150
(-0.09%)
آخرین:50,200
(-1.95%)

تعداد معاملات:13
حجم:12,322
ارزش معاملات:618M
حجم مبنا:197,434
50,20052,200
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
110,000
50,250
51,850
20,0034
428,165
50,200
52,050
5,0001
000
52,100
18,7911
12,322(100%)
4(100%)
حجمحقیقیتعداد
12,322(100%)
6(100%)
0(0%)
0(0%)
حجمحقوقیتعداد
0(0%)
0(0%)
سرانه خرید حقیقی: 157,567,575 تومانقدرت خرید حقیقی: 1.50سرانه فروش حقیقی: 105,045,050 تومانقدرت فروش حقیقی: 0.67
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
خرید
14
خرید
8
خنثی
5
فروش

میانگین متحرک‌ها

خرید قوی
12
خرید
5
خنثی
2
فروش

نوسان‌گرها

فروش
2
خرید
3
خنثی
3
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت329,23332,97538,58736,716-
حمایت236,71638,58740,45945,292-
حمایت151,68355,42542,32950,590199,950
P59,16661,03759,16659,166-
مقاومت174,13377,87590,97067,742199,950
مقاومت281,61683,48792,84073,040-
مقاومت396,583100,32594,71281,616-


آخرین اخبار سایرا

نمایش اخبار قدیمی‌تر