سایرا

ایرانیت‌

1401/05/22 01:53:06
پایانی:31,250
(-0.95%)
آخرین:30,950
(-1.9%)

تعداد معاملات:0
حجم:0
ارزش معاملات:0
حجم مبنا:155,764
30,95032,150
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
000
30,950
35,4075
000
32,150
6032
000
33,600
25,2002
1,368(2%)
3(75%)
حجمحقیقیتعداد
76,368(100%)
3(100%)
75,000(98%)
1(25%)
حجمحقوقیتعداد
0(0%)
0(0%)
سرانه خرید حقیقی: 14,250,000 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.02سرانه فروش حقیقی: 795,500,000 تومانقدرت فروش حقیقی: 55.82
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش قوی
1
خرید
8
خنثی
18
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش قوی
0
خرید
5
خنثی
14
فروش

نوسان‌گرها

فروش قوی
1
خرید
3
خنثی
4
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت323,35022,40023,82527,150-
حمایت227,15026,67524,30029,327-
حمایت129,05028,10024,77530,67292,850
P32,85032,37532,85032,850-
مقاومت134,75033,80037,12435,02792,850
مقاومت238,55038,07537,59936,372-
مقاومت340,45039,50038,07538,550-


آخرین اخبار سایرا

نمایش اخبار قدیمی‌تر