وسالت

بانک قرض الحسنه رسالت

1401/07/10 04:47:04
پایانی:70,250
(2.93%)
آخرین:70,250
(2.93%)

تعداد معاملات:218
حجم:1.44M
ارزش معاملات:101B
حجم مبنا:776,336
66,25070,250
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
8923,053,334
70,250
000
53,097
70,200
000
1700
70,100
000
999,387(69%)
39(93%)
حجمحقیقیتعداد
447,387(31%)
157(99%)
450,000(31%)
3(7%)
حجمحقوقیتعداد
1,002,000(69%)
2(1%)
سرانه خرید حقیقی: 1,800,177,865 تومانقدرت خرید حقیقی: 8.99سرانه فروش حقیقی: 200,184,310 تومانقدرت فروش حقیقی: 0.11
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
خرید قوی
16
خرید
7
خنثی
4
فروش

میانگین متحرک‌ها

خرید قوی
13
خرید
4
خنثی
2
فروش

نوسان‌گرها

خرید
3
خرید
3
خنثی
2
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت33,4169,55018,75015,683-
حمایت215,68318,75021,81929,740-
حمایت140,21646,35024,88438,425194,250
P52,48355,55052,48352,483-
مقاومت177,01683,150104,61566,540194,250
مقاومت289,28392,350107,68075,225-
مقاومت3113,816119,950110,75089,283-


آخرین اخبار وسالت

نمایش اخبار قدیمی‌تر