وفتخار

سرمايه گذاري افتخار سهام

1401/05/27 18:32:49
پایانی:3,515
(0%)
آخرین:3,517
(0.05%)

تعداد معاملات:218
حجم:2.53M
ارزش معاملات:8.91B
حجم مبنا:2.84M
3,4103,620
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
237,553
3,480
3,529
97,6871
1125,000
3,472
3,530
12,5801
120,000
3,470
3,539
85,2921
2,537,511(100%)
69(100%)
حجمحقیقیتعداد
2,537,511(100%)
43(100%)
0(0%)
0(0%)
حجمحقوقیتعداد
0(0%)
0(0%)
سرانه خرید حقیقی: 129,265,958 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.62سرانه فروش حقیقی: 207,426,771 تومانقدرت فروش حقیقی: 1.60
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
خرید قوی
10
خرید
14
خنثی
3
فروش

میانگین متحرک‌ها

خرید قوی
9
خرید
8
خنثی
2
فروش

نوسان‌گرها

خنثی
1
خرید
6
خنثی
1
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت32,6552,6902,8282,896-
حمایت22,8962,9132,8743,106-
حمایت13,2063,2412,9203,23610,497
P3,4473,4643,4473,447-
مقاومت13,7573,7924,1133,65710,547
مقاومت23,9984,0154,1593,787-
مقاومت34,3084,3434,2053,998-


آخرین اخبار وفتخار

نمایش اخبار قدیمی‌تر