چنوپا

نيوپان‌ 22 بهمن‌

1402/03/19 18:15:55
پایانی:79,700
(2.97%)
آخرین:79,700
(2.97%)

تعداد معاملات:11
حجم:14,958
ارزش معاملات:1.19B
حجم مبنا:1
75,10079,700
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
56190,872
79,700
000
11,698
77,400
000
000000
14,958(100%)
1(100%)
حجمحقیقیتعداد
14,958(100%)
7(100%)
0(0%)
0(0%)
حجمحقوقیتعداد
0(0%)
0(0%)
سرانه خرید حقیقی: 1,192,152,600 تومانقدرت خرید حقیقی: 7.00سرانه فروش حقیقی: 170,307,514 تومانقدرت فروش حقیقی: 0.14
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
خنثی
15
خرید
7
خنثی
5
فروش

میانگین متحرک‌ها

خرید قوی
12
خرید
5
خنثی
2
فروش

نوسان‌گرها

خنثی
3
خرید
2
خنثی
3
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت34,11611,67523,01219,233-
حمایت219,23323,01226,79436,557-
حمایت149,46657,02530,57247,259239,100
P64,58368,36264,58364,583-
مقاومت194,816102,375128,82781,907239,100
مقاومت2109,933113,712132,60592,609-
مقاومت3140,166147,725136,387109,933-


آخرین اخبار چنوپا

نمایش اخبار قدیمی‌تر