غبهار

کشت وصنعت بهاران گلبهار خراسان

1401/05/18 18:10:36
پایانی:12,920
(-1.07%)
آخرین:12,800
(-1.99%)

تعداد معاملات:220
حجم:626,922
ارزش معاملات:8.07B
حجم مبنا:781,861
12,67013,450
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
2200,600
12,670
12,880
1,7101
1425
11,830
12,910
10,0001
000
12,920
1,0001
626,922(100%)
82(100%)
حجمحقیقیتعداد
626,922(100%)
80(100%)
0(0%)
0(0%)
حجمحقوقیتعداد
0(0%)
0(0%)
سرانه خرید حقیقی: 98,778,441 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.98سرانه فروش حقیقی: 101,247,903 تومانقدرت فروش حقیقی: 1.03
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
خرید
10
خرید
11
خنثی
6
فروش

میانگین متحرک‌ها

خرید
9
خرید
5
خنثی
5
فروش

نوسان‌گرها

خنثی
1
خرید
6
خنثی
1
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت39,5109,45510,01710,690-
حمایت210,69010,66210,20511,549-
حمایت111,76011,70510,39212,08038,330
P12,94012,91212,94012,940-
مقاومت114,01013,95515,26713,79938,750
مقاومت215,19015,16215,45414,330-
مقاومت316,26016,20515,64215,190-


آخرین اخبار غبهار

نمایش اخبار قدیمی‌تر