غبهار

كشت وصنعت بهاران گلبهار خراسان

1401/05/27 17:56:10
پایانی:12,530
(-0.23%)
آخرین:12,630
(0.55%)

تعداد معاملات:123
حجم:541,912
ارزش معاملات:6.78B
حجم مبنا:798,085
12,19012,930
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
28,700
12,450
12,560
1,0701
13,922
12,430
12,610
12,1701
11,000
12,420
12,620
7,0001
541,912(100%)
50(100%)
حجمحقیقیتعداد
541,912(100%)
66(100%)
0(0%)
0(0%)
حجمحقوقیتعداد
0(0%)
0(0%)
سرانه خرید حقیقی: 135,803,147 تومانقدرت خرید حقیقی: 1.32سرانه فروش حقیقی: 102,881,172 تومانقدرت فروش حقیقی: 0.76
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش قوی
2
خرید
17
خنثی
8
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش قوی
0
خرید
12
خنثی
7
فروش

نوسان‌گرها

خرید
2
خرید
5
خنثی
1
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت39,4569,3459,89210,663-
حمایت210,66310,60710,07511,499-
حمایت111,64611,53510,25712,01637,750
P12,85312,79712,85312,853-
مقاومت113,83613,72515,00213,68938,410
مقاومت215,04314,98715,18414,206-
مقاومت316,02615,91515,36715,043-


آخرین اخبار غبهار

نمایش اخبار قدیمی‌تر