غبهار

کشت وصنعت بهاران گلبهار خراسان

1402/09/06 09:13:24
پایانی:17,810
(1.02%)
آخرین:17,450
(-1.02%)

تعداد معاملات:21
حجم:474,726
ارزش معاملات:8.46B
حجم مبنا:1
17,11018,150
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
27,113
17,450
17,600
12,0103
13,000
17,220
17,780
4,0442
128,000
17,210
17,790
2,0001
518,613(100%)
11(100%)
حجمحقیقیتعداد
518,613(100%)
10(100%)
0(0%)
0(0%)
حجمحقوقیتعداد
0(0%)
0(0%)
سرانه خرید حقیقی: 839,681,593 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.91سرانه فروش حقیقی: 923,649,753 تومانقدرت فروش حقیقی: 1.10

سرور در دسترس نیستآخرین اخبار غبهار

نمایش اخبار قدیمی‌تر