ولکار

لیزینگ کارآفرین

1402/09/06 09:13:35
پایانی:6,000
(0%)
آخرین:5,980
(-0.33%)

تعداد معاملات:77
حجم:372,041
ارزش معاملات:2.24B
حجم مبنا:2.63M
5,5806,420
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
12,209
5,980
6,000
9,7872
18,344
5,970
6,010
1,0001
111,650
5,920
6,020
27,6504
34,982(9%)
13(87%)
حجمحقیقیتعداد
349,882(91%)
38(97%)
349,850(91%)
2(13%)
حجمحقوقیتعداد
34,950(9%)
1(3%)
سرانه خرید حقیقی: 16,145,538 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.29سرانه فروش حقیقی: 55,244,526 تومانقدرت فروش حقیقی: 3.42

سرور در دسترس نیستآخرین اخبار ولکار

نمایش اخبار قدیمی‌تر