خبهمن

گروه‌بهمن‌

1401/02/31 07:17:14
پایانی:1,940
(0%)
آخرین:1,956
(0.82%)

تعداد معاملات:0
حجم:0
ارزش معاملات:0
حجم مبنا:53.85M
1,8242,056
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
1122,000
1,902
1,965
100,0001
120,000
1,900
1,970
2,6321
2574,000
1,890
1,981
400,0001
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش قوی
2
خرید
12
خنثی
13
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش قوی
1
خرید
6
خنثی
12
فروش

نوسان‌گرها

خنثی
1
خرید
6
خنثی
1
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت31,3151,3151,4221,528-
حمایت21,5281,5281,4571,691-
حمایت11,7421,7421,4931,7925,784
P1,9551,9551,9551,955-
مقاومت12,1692,1692,4182,1185,870
مقاومت22,3822,3822,4542,219-
مقاومت32,5962,5962,4892,382-


آخرین اخبار خبهمن

نمایش اخبار قدیمی‌تر