خبهمن

گروه‌بهمن‌

1402/07/04 12:29:59
پایانی:1,956
(-2%)
آخرین:1,939
(-2.85%)

تعداد معاملات:1,676
حجم:47.76M
ارزش معاملات:93.18B
حجم مبنا:53.85M
1,8572,135
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
2127,085
1,938
1,939
166,1861
29,350
1,937
1,940
1,070,7613
2365,262
1,936
1,941
72,3873
39,933,037(84%)
627(99%)
حجمحقیقیتعداد
43,318,399(91%)
345(99%)
7,830,234(16%)
6(1%)
حجمحقوقیتعداد
4,444,872(9%)
3(1%)
سرانه خرید حقیقی: 124,575,790 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.51سرانه فروش حقیقی: 245,596,488 تومانقدرت فروش حقیقی: 1.97
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش قوی
2
خرید
12
خنثی
13
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش قوی
1
خرید
6
خنثی
12
فروش

نوسان‌گرها

خنثی
1
خرید
6
خنثی
1
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت31,5731,5141,6471,899-
حمایت21,8991,8701,6922,103-
حمایت12,1072,0481,7362,2296,875
P2,4332,4042,4332,433-
مقاومت12,6412,5822,8932,6376,962
مقاومت22,9672,9382,9372,763-
مقاومت33,1753,1162,9822,967-


آخرین اخبار خبهمن

نمایش اخبار قدیمی‌تر