خبهمن

گروه‌بهمن‌

1400/10/28 02:23:46
پایانی:1,941
(0%)
آخرین:1,945
(0.2%)

تعداد معاملات:0
حجم:0
ارزش معاملات:0
حجم مبنا:53.85M
1,1653,882
0(0%)
81(99%)
حجمحقیقیتعداد
0(0%)
42(100%)
0(0%)
1(1%)
حجمحقوقیتعداد
0(0%)
0(0%)
سرانه خرید حقیقی: تومانقدرت خرید حقیقی: سرانه فروش حقیقی: تومانقدرت فروش حقیقی:
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش قوی
3
خرید
15
خنثی
11
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش قوی
2
خرید
8
خنثی
11
فروش

نوسان‌گرها

خرید قوی
1
خرید
7
خنثی
0
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت31,4051,4151,5031,571-
حمایت21,5711,5761,5331,705-
حمایت11,7581,7681,5621,7895,797
P1,9241,9291,9241,924-
مقاومت12,1112,1212,3272,0585,890
مقاومت22,2772,2822,3562,142-
مقاومت32,4642,4742,3862,277-


آخرین اخبار خبهمن

نمایش اخبار قدیمی‌تر