خبهمن

گروه‌بهمن‌

1401/07/03 05:09:17
پایانی:1,469
(-4.29%)
آخرین:1,453
(-5.34%)

تعداد معاملات:1,584
حجم:56.3M
ارزش معاملات:82.72B
حجم مبنا:53.85M
1,4281,642
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
18,000
1,452
1,454
113,5182
15,307
1,450
1,458
5,0001
320,480
1,448
1,459
21,5341
47,115,466(84%)
569(99%)
حجمحقیقیتعداد
54,602,266(97%)
406(99%)
9,184,738(16%)
6(1%)
حجمحقوقیتعداد
1,697,938(3%)
3(1%)
سرانه خرید حقیقی: 121,639,050 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.62سرانه فروش حقیقی: 197,563,371 تومانقدرت فروش حقیقی: 1.62
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش قوی
0
خرید
11
خنثی
16
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش قوی
0
خرید
5
خنثی
14
فروش

نوسان‌گرها

فروش قوی
0
خرید
6
خنثی
2
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت31,0079451,0451,269-
حمایت21,2691,2381,0781,421-
حمایت11,4061,3441,1111,5154,606
P1,6681,6371,6681,668-
مقاومت11,8051,7431,9761,8204,635
مقاومت22,0672,0362,0091,914-
مقاومت32,2042,1422,0422,067-


آخرین اخبار خبهمن

نمایش اخبار قدیمی‌تر