تکنار

مجتمع معادن مس تکنار

1402/09/05 12:25:45
پایانی:58,450
(0%)
آخرین:56,900
(-2.65%)

تعداد معاملات:0
حجم:0
ارزش معاملات:0
حجم مبنا:339,559
56,70060,200
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
22,650
57,500
58,700
1,7002
21,800
56,800
58,800
2,0001
28,755
56,750
59,000
8581
1,000(100%)
1(100%)
حجمحقیقیتعداد
1,000(100%)
2(100%)
0(0%)
0(0%)
حجمحقوقیتعداد
0(0%)
0(0%)
سرانه خرید حقیقی: 58,450,000 تومانقدرت خرید حقیقی: 2.00سرانه فروش حقیقی: 29,225,000 تومانقدرت فروش حقیقی: 0.50
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
خنثی
10
خرید
8
خنثی
9
فروش

میانگین متحرک‌ها

خرید
8
خرید
5
خنثی
6
فروش

نوسان‌گرها

فروش
2
خرید
3
خنثی
3
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت337,31639,75045,90047,183-
حمایت247,18348,40047,95156,580-
حمایت161,91664,35050,00062,386229,950
P71,78373,00071,78371,783-
مقاومت186,51688,950103,29981,180229,950
مقاومت296,38397,600105,34886,986-
مقاومت3111,116113,550107,40096,383-


آخرین اخبار تکنار

نمایش اخبار قدیمی‌تر