تکنار

مجتمع معادن مس تکنار

1401/07/09 12:59:01
پایانی:49,550
(-0.1%)
آخرین:49,150
(-0.9%)

تعداد معاملات:50
حجم:19,968
ارزش معاملات:978M
حجم مبنا:201,613
48,15051,050
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
22,605
48,700
49,200
1,2962
112,919
48,650
49,250
14,0002
21,216
48,550
49,500
11,2134
14,968(75%)
24(96%)
حجمحقیقیتعداد
19,968(100%)
27(100%)
5,000(25%)
1(4%)
حجمحقوقیتعداد
0(0%)
0(0%)
سرانه خرید حقیقی: 30,902,683 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.84سرانه فروش حقیقی: 36,644,977 تومانقدرت فروش حقیقی: 1.19
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش
7
خرید
11
خنثی
9
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش
6
خرید
5
خنثی
8
فروش

نوسان‌گرها

خنثی
1
خرید
6
خنثی
1
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت341,35041,52543,43745,000-
حمایت245,00045,08744,07547,922-
حمایت149,00049,17544,71249,727159,000
P52,65052,73752,65052,650-
مقاومت156,65056,82561,28755,572159,300
مقاومت260,30060,38761,92457,377-
مقاومت364,30064,47562,56260,300-


آخرین اخبار تکنار

نمایش اخبار قدیمی‌تر