خرینگ

رینگ‌سازی‌مشهد

1402/09/15 11:00:50
پایانی:17,220
(-0.28%)
آخرین:17,100
(-0.98%)

تعداد معاملات:262
حجم:689,711
ارزش معاملات:11.9B
حجم مبنا:907,441
16,07018,470
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
14,828
17,090
17,100
6,0212
1303
17,080
17,200
111,6523
1770
17,070
17,220
42,2472
918,133(93%)
64(98%)
حجمحقیقیتعداد
985,809(99%)
78(99%)
72,676(7%)
1(2%)
حجمحقوقیتعداد
5,000(1%)
1(1%)
سرانه خرید حقیقی: 247,035,160 تومانقدرت خرید حقیقی: 1.14سرانه فروش حقیقی: 217,636,294 تومانقدرت فروش حقیقی: 0.88
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
خرید قوی
17
خرید
7
خنثی
3
فروش

میانگین متحرک‌ها

خرید قوی
13
خرید
4
خنثی
2
فروش

نوسان‌گرها

خرید قوی
4
خرید
3
خنثی
1
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت323,36026,71032,29031,170-
حمایت231,17032,84534,15139,696-
حمایت145,68049,03036,01044,963178,470
P53,49055,16553,49053,490-
مقاومت168,00071,35084,36962,016180,890
مقاومت275,81077,48586,22867,283-
مقاومت390,32093,67088,09075,810-


آخرین اخبار خرینگ

نمایش اخبار قدیمی‌تر