خرينگ

رينگ‌سازي‌مشهد

1402/03/19 17:01:32
پایانی:56,070
(-3.44%)
آخرین:55,170
(-4.99%)

تعداد معاملات:1,699
حجم:3.18M
ارزش معاملات:178B
حجم مبنا:267,523
55,17060,970
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
1400
53,440
55,170
681,12178
1300
49,390
55,200
3,2643
1200
49,060
55,210
16,5013
2,598,290(82%)
479(99%)
حجمحقیقیتعداد
3,165,929(99%)
562(100%)
585,139(18%)
3(1%)
حجمحقوقیتعداد
17,500(1%)
2(0%)
سرانه خرید حقیقی: 304,146,388 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.96سرانه فروش حقیقی: 315,860,567 تومانقدرت فروش حقیقی: 1.04
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
خرید
11
خرید
9
خنثی
7
فروش

میانگین متحرک‌ها

خرید
8
خرید
5
خنثی
6
فروش

نوسان‌گرها

خنثی
3
خرید
4
خنثی
1
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت320,01321,69027,27029,496-
حمایت229,49630,33529,13138,022-
حمایت142,33344,01030,99043,290165,510
P51,81652,65551,81651,816-
مقاومت164,65366,33079,34960,342168,570
مقاومت274,13674,97581,20865,610-
مقاومت386,97388,65083,07074,136-


آخرین اخبار خرینگ

نمایش اخبار قدیمی‌تر