غکورش

صنعت غذایی کورش

1402/09/06 09:15:12
پایانی:7,220
(0%)
آخرین:7,340
(1.66%)

تعداد معاملات:45
حجم:164,811
ارزش معاملات:1.2B
حجم مبنا:8M
6,8607,580
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
11,000
7,320
7,340
20,2921
38,329
7,300
7,350
2,4862
11,000
7,290
7,360
5,5774
165,217(100%)
22(100%)
حجمحقیقیتعداد
165,217(100%)
23(100%)
0(0%)
0(0%)
حجمحقوقیتعداد
0(0%)
0(0%)
سرانه خرید حقیقی: 54,221,215 تومانقدرت خرید حقیقی: 1.05سرانه فروش حقیقی: 51,863,771 تومانقدرت فروش حقیقی: 0.96

سرور در دسترس نیستآخرین اخبار غکورش

نمایش اخبار قدیمی‌تر