کاما

باما

1401/05/22 07:27:58
پایانی:4,624
(0%)
آخرین:4,620
(-0.08%)

تعداد معاملات:0
حجم:0
ارزش معاملات:0
حجم مبنا:4M
4,3474,901
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
13,000
4,610
4,620
137,1322
1200,000
4,602
4,622
151,3652
246,128
4,600
4,623
75,0001
13,392,870(82%)
511(99%)
حجمحقیقیتعداد
16,358,877(100%)
306(100%)
2,966,007(18%)
3(1%)
حجمحقوقیتعداد
0(0%)
0(0%)
سرانه خرید حقیقی: 121,191,058 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.49سرانه فروش حقیقی: 247,200,808 تومانقدرت فروش حقیقی: 2.04
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش قوی
1
خرید
9
خنثی
17
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش قوی
0
خرید
4
خنثی
15
فروش

نوسان‌گرها

فروش
1
خرید
5
خنثی
2
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت31,8981,6392,1363,150-
حمایت23,1503,0212,3013,909-
حمایت13,8853,6262,4674,37813,768
P5,1375,0085,1375,137-
مقاومت15,8725,6136,7725,89613,972
مقاومت27,1246,9956,9386,365-
مقاومت37,8597,6007,1037,124-


آخرین اخبار کاما

نمایش اخبار قدیمی‌تر