کاما

باما

1401/02/31 06:35:11
پایانی:7,080
(0%)
آخرین:7,030
(-0.7%)

تعداد معاملات:0
حجم:0
ارزش معاملات:0
حجم مبنا:4M
6,8907,750
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
426,358
7,020
7,050
1,3781
8221,346
7,010
7,070
91,5685
51761,437
7,000
7,080
99,4344
22,684,217(94%)
1,043(99%)
حجمحقیقیتعداد
22,784,287(94%)
1,058(100%)
1,516,604(6%)
6(1%)
حجمحقوقیتعداد
1,416,534(6%)
2(0%)
سرانه خرید حقیقی: 153,982,987 تومانقدرت خرید حقیقی: 1.01سرانه فروش حقیقی: 152,469,519 تومانقدرت فروش حقیقی: 0.99
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش
7
خرید
14
خنثی
6
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش
6
خرید
7
خنثی
6
فروش

نوسان‌گرها

خرید قوی
1
خرید
7
خنثی
0
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت34,6364,7055,0925,343-
حمایت25,3435,3775,2215,935-
حمایت16,1866,2555,3506,30121,010
P6,8936,9276,8936,893-
مقاومت17,7367,8058,7097,48521,290
مقاومت28,4438,4778,8387,851-
مقاومت39,2869,3558,9678,443-


آخرین اخبار کاما

نمایش اخبار قدیمی‌تر