تكمبا

كمباين‌ سازي‌ ايران‌

1401/04/09 14:40:57
پایانی:5,700
(5.55%)
آخرین:5,670
(5%)

تعداد معاملات:1,375
حجم:15.05M
ارزش معاملات:85.79B
حجم مبنا:2.63M
5,0805,720
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
117,970
5,670
5,680
100,9481
436,522
5,650
5,700
5,9991
61,001,766
5,640
5,710
11,0002
14,951,543(99%)
466(100%)
حجمحقیقیتعداد
14,336,086(95%)
464(100%)
100,000(1%)
1(0%)
حجمحقوقیتعداد
715,457(5%)
2(0%)
سرانه خرید حقیقی: 182,883,680 تومانقدرت خرید حقیقی: 1.04سرانه فروش حقیقی: 176,111,401 تومانقدرت فروش حقیقی: 0.96
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
خرید قوی
16
خرید
8
خنثی
3
فروش

میانگین متحرک‌ها

خرید قوی
14
خرید
4
خنثی
1
فروش

نوسان‌گرها

خنثی
2
خرید
4
خنثی
2
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت33,2783,3863,6633,724-
حمایت23,7243,7783,7564,147-
حمایت14,3874,4953,8484,40914,854
P4,8334,8874,8334,833-
مقاومت15,4965,6046,2515,25615,231
مقاومت25,9425,9966,3435,518-
مقاومت36,6056,7136,4365,942-


آخرین اخبار تکمبا

تکمبا
- صدای بورس - 3 ماه پیش
0
0

33


نمایش اخبار قدیمی‌تر