تکمبا

کمباین‌ سازی‌ ایران‌

1401/05/22 01:32:13
پایانی:4,158
(-0.52%)
آخرین:4,154
(-0.62%)

تعداد معاملات:0
حجم:0
ارزش معاملات:0
حجم مبنا:3.65M
3,9304,430
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
11,280
4,100
4,150
2,5351
11,795
4,090
4,154
1,3501
1201,286
4,070
4,155
3,0001
2,134,807(98%)
58(98%)
حجمحقیقیتعداد
2,112,398(97%)
78(98%)
50,359(2%)
1(2%)
حجمحقوقیتعداد
72,768(3%)
2(3%)
سرانه خرید حقیقی: 153,043,577 تومانقدرت خرید حقیقی: 1.36سرانه فروش حقیقی: 112,607,062 تومانقدرت فروش حقیقی: 0.74
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش
5
خرید
10
خنثی
12
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش قوی
3
خرید
4
خنثی
12
فروش

نوسان‌گرها

خرید قوی
2
خرید
6
خنثی
0
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت32,2562,2292,7123,251-
حمایت23,2513,2372,8733,990-
حمایت14,1904,1633,0344,44615,130
P5,1855,1715,1855,185-
مقاومت16,1246,0977,2255,92415,600
مقاومت27,1197,1057,3866,380-
مقاومت38,0588,0317,5477,119-


آخرین اخبار تکمبا

تکمبا
- صدای بورس - 5 ماه پیش
0
0

41


نمایش اخبار قدیمی‌تر