ولصنم

لیزینگ‌صنعت‌ومعدن‌

1401/05/22 02:40:13
پایانی:2,759
(0.32%)
آخرین:2,817
(2.43%)

تعداد معاملات:0
حجم:0
ارزش معاملات:0
حجم مبنا:5.55M
2,5852,915
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
15,000
2,818
2,818
15,0001
15,000
2,815
2,819
3,0001
15,000
2,810
2,824
5,2931
910,541(53%)
24(92%)
حجمحقیقیتعداد
1,717,198(100%)
91(100%)
806,657(47%)
2(8%)
حجمحقوقیتعداد
0(0%)
0(0%)
سرانه خرید حقیقی: 104,674,275 تومانقدرت خرید حقیقی: 2.01سرانه فروش حقیقی: 52,063,178 تومانقدرت فروش حقیقی: 0.50
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
خرید
9
خرید
12
خنثی
6
فروش

میانگین متحرک‌ها

خرید
8
خرید
5
خنثی
6
فروش

نوسان‌گرها

خرید قوی
1
خرید
7
خنثی
0
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت31,8651,8462,0082,208-
حمایت22,2082,1982,0622,455-
حمایت12,5122,4932,1162,6088,391
P2,8552,8452,8552,855-
مقاومت13,1593,1403,5173,1028,543
مقاومت23,5023,4923,5713,255-
مقاومت33,8063,7873,6253,502-


آخرین اخبار ولصنم

نمایش اخبار قدیمی‌تر