وتوصا

گروه س توسعه صنعتی ایران

1401/05/22 02:24:34
پایانی:7,250
(0%)
آخرین:7,250
(0%)

تعداد معاملات:0
حجم:0
ارزش معاملات:0
حجم مبنا:2.09M
6,8207,680
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
2107,076
7,250
7,280
11,4183
249,414
7,230
7,300
80,6724
252,760
7,220
7,330
19,8443
2,063,659(98%)
69(99%)
حجمحقیقیتعداد
2,105,659(100%)
110(100%)
42,000(2%)
1(1%)
حجمحقوقیتعداد
0(0%)
0(0%)
سرانه خرید حقیقی: 216,833,735 تومانقدرت خرید حقیقی: 1.56سرانه فروش حقیقی: 138,782,070 تومانقدرت فروش حقیقی: 0.64
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش قوی
0
خرید
14
خنثی
13
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش قوی
0
خرید
8
خنثی
11
فروش

نوسان‌گرها

فروش قوی
0
خرید
6
خنثی
2
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت34,5934,3554,8375,796-
حمایت25,7965,6774,9986,533-
حمایت16,5236,2855,1596,98921,660
P7,7267,6077,7267,726-
مقاومت18,4538,2159,3408,46321,810
مقاومت29,6569,5379,5018,919-
مقاومت310,38310,1459,6629,656-


آخرین اخبار وتوصا

نمایش اخبار قدیمی‌تر