وتوصا

گروه س توسعه صنعتي ايران

1401/04/16 21:58:54
پایانی:8,220
(-0.36%)
آخرین:8,220
(-0.36%)

تعداد معاملات:503
حجم:2.87M
ارزش معاملات:23.63B
حجم مبنا:1.82M
7,7608,740
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
113,085
8,220
8,240
11,4332
3114,020
8,200
8,250
18,2066
47,933
8,150
8,260
41,1356
2,876,984(100%)
184(100%)
حجمحقیقیتعداد
2,773,515(96%)
182(99%)
0(0%)
0(0%)
حجمحقوقیتعداد
103,469(4%)
2(1%)
سرانه خرید حقیقی: 128,526,133 تومانقدرت خرید حقیقی: 1.03سرانه فروش حقیقی: 125,265,347 تومانقدرت فروش حقیقی: 0.97
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش
5
خرید
11
خنثی
11
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش قوی
2
خرید
7
خنثی
10
فروش

نوسان‌گرها

خرید قوی
3
خرید
4
خنثی
1
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت35,3335,0705,7306,916-
حمایت26,9166,7855,9507,925-
حمایت17,9737,7106,1708,54826,730
P9,5569,4259,5569,556-
مقاومت110,61310,35011,88910,56527,130
مقاومت212,19612,06512,10911,188-
مقاومت313,25312,99012,33012,196-


آخرین اخبار وتوصا

نمایش اخبار قدیمی‌تر