فیروزا

صندوق ارمغان فیروزه آسیا-ثابت

1402/09/06 09:12:39
پایانی:39,562
(0.08%)
آخرین:39,561
(0.08%)

تعداد معاملات:56
حجم:786,547
ارزش معاملات:31.11B
حجم مبنا:1
35,57543,479
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
5754,999,094
39,561
39,562
31,025,69732
33,000,000
39,560
39,590
38,0001
22,000,000
39,559
39,600
910,1112
592,212(96%)
42(98%)
حجمحقیقیتعداد
140,114(23%)
10(91%)
22,205(4%)
1(2%)
حجمحقوقیتعداد
474,303(77%)
1(9%)
سرانه خرید حقیقی: 557,835,503 تومانقدرت خرید حقیقی: 1.01سرانه فروش حقیقی: 554,319,006 تومانقدرت فروش حقیقی: 0.99
بازده صندوق

1 روز
-
7 روز
-

1 ماه
-
3 ماه
-

6 ماه
-
1 سال
-

از ابتدا
-


ترکیب دارایی‌های صندوق

قیمت صدور هر واحد (ریال)
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
تعداد واحد سرمایه‌گذاری
قیمت آماری هر واحد (ریال)
كل خالص ارزش دارایی ها
(میلیارد ریال)
دوره پرداخت سود
پورتفو صندوق
آخرین وضعیت پورتفوی سهامی این صندوق
آخرین به روزرسانی:
نام سهمتعدادقیمت خرید هر سهمارزش روز
(میلیارد)
سود/ضرر


ترکیب صنایع صندوقتاریخ: - تا -


ترکیب خرید و فروش‌های اخیر صندوقتاریخ: - تا -