فيروزا

صندوق ارمغان فيروزه آسيا-ثابت

1401/05/21 14:20:20
پایانی:29,431
(0.07%)
آخرین:29,431
(0.07%)

تعداد معاملات:176
حجم:4.44M
ارزش معاملات:130B
حجم مبنا:1
26,46932,349
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
737,018,915
29,430
29,431
7,065,93773
101,000,000
29,429
29,433
2,8331
101,000,000
29,428
29,600
35,0001
421,297(9%)
38(93%)
حجمحقیقیتعداد
238,953(5%)
28(90%)
4,021,110(91%)
3(7%)
حجمحقوقیتعداد
4,203,454(95%)
3(10%)
سرانه خرید حقیقی: 326,294,526 تومانقدرت خرید حقیقی: 1.30سرانه فروش حقیقی: 251,165,205 تومانقدرت فروش حقیقی: 0.77
بازده صندوق

1 روز
-
7 روز
-

1 ماه
-
3 ماه
-

6 ماه
-
1 سال
-

از ابتدا
-


ترکیب دارایی‌های صندوق

قیمت صدور هر واحد (ریال)
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
تعداد واحد سرمایه‌گذاری
قیمت آماری هر واحد (ریال)
كل خالص ارزش دارایی ها
(میلیارد ریال)
دوره پرداخت سود
پورتفو صندوق
آخرین وضعیت پورتفوی سهامی این صندوق
آخرین به روزرسانی:
نام سهمتعدادقیمت خرید هر سهمارزش روز
(میلیارد)
سود/ضرر


ترکیب صنایع صندوقتاریخ: - تا -


ترکیب خرید و فروش‌های اخیر صندوقتاریخ: - تا -