فیروزا

صندوق ارمغان فیروزه آسیا-ثابت

1401/11/08 09:22:34
پایانی:32,503
(0.14%)
آخرین:32,504
(0.15%)

تعداد معاملات:40
حجم:221,710
ارزش معاملات:7.2B
حجم مبنا:1
29,21035,700
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
60260,129,373
32,503
32,504
30,855,625310
333,300,000
32,502
32,900
1581
242,400,000
32,501
33,900
1,6952
53,020(24%)
12(92%)
حجمحقیقیتعداد
204,008(92%)
19(95%)
168,690(76%)
1(8%)
حجمحقوقیتعداد
17,702(8%)
1(5%)
سرانه خرید حقیقی: 143,609,088 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.41سرانه فروش حقیقی: 348,993,264 تومانقدرت فروش حقیقی: 2.43
بازده صندوق

1 روز
-
7 روز
-

1 ماه
-
3 ماه
-

6 ماه
-
1 سال
-

از ابتدا
-


ترکیب دارایی‌های صندوق

قیمت صدور هر واحد (ریال)
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
تعداد واحد سرمایه‌گذاری
قیمت آماری هر واحد (ریال)
كل خالص ارزش دارایی ها
(میلیارد ریال)
دوره پرداخت سود
پورتفو صندوق
آخرین وضعیت پورتفوی سهامی این صندوق
آخرین به روزرسانی:
نام سهمتعدادقیمت خرید هر سهمارزش روز
(میلیارد)
سود/ضرر


ترکیب صنایع صندوقتاریخ: - تا -


ترکیب خرید و فروش‌های اخیر صندوقتاریخ: - تا -