نبروج

نساجی بروجرد

1401/03/02 01:33:32
پایانی:21,300
(0%)
آخرین:21,300
(0%)

تعداد معاملات:0
حجم:0
ارزش معاملات:0
حجم مبنا:1
20,90021,700
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
21564,363
21,700
000
110,000
21,300
000
000000
0(0%)
1(100%)
حجمحقیقیتعداد
0(0%)
1(100%)
0(0%)
0(0%)
حجمحقوقیتعداد
0(0%)
0(0%)
سرانه خرید حقیقی: تومانقدرت خرید حقیقی: سرانه فروش حقیقی: تومانقدرت فروش حقیقی:
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
خنثی
15
خرید
7
خنثی
5
فروش

میانگین متحرک‌ها

خرید قوی
12
خرید
5
خنثی
2
فروش

نوسان‌گرها

خنثی
3
خرید
2
خنثی
3
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت34,3806,0358,5177,690-
حمایت27,6908,5179,34511,483-
حمایت114,31015,96510,17213,82662,790
P17,62018,44717,62017,620-
مقاومت124,24025,89531,68721,41362,790
مقاومت227,55028,37732,51423,756-
مقاومت334,17035,82533,34227,550-


آخرین اخبار نبروج

نمایش اخبار قدیمی‌تر