نبروج

نساجی بروجرد

1401/05/22 01:06:03
پایانی:23,850
(0%)
آخرین:23,850
(0%)

تعداد معاملات:0
حجم:0
ارزش معاملات:0
حجم مبنا:1
23,40024,300
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
481,292,867
24,300
000
2711
23,850
000
5210,850
22,950
000
6,652(100%)
1(100%)
حجمحقیقیتعداد
6,652(100%)
2(100%)
0(0%)
0(0%)
حجمحقوقیتعداد
0(0%)
0(0%)
سرانه خرید حقیقی: 158,650,200 تومانقدرت خرید حقیقی: 2.00سرانه فروش حقیقی: 79,325,100 تومانقدرت فروش حقیقی: 0.50
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
خرید قوی
13
خرید
5
خنثی
4
فروش

میانگین متحرک‌ها

خرید قوی
10
خرید
4
خنثی
1
فروش

نوسان‌گرها

خنثی
3
خرید
1
خنثی
3
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت35,5167,35010,1009,183-
حمایت29,18310,10011,01713,385-
حمایت116,51618,35011,93315,98171,550
P20,18321,10020,18320,183-
مقاومت127,51629,35035,76624,38571,550
مقاومت231,18332,10036,68226,981-
مقاومت338,51640,35037,60031,183-


آخرین اخبار نبروج

نمایش اخبار قدیمی‌تر