شکربن

کربن‌ ایران‌

1402/09/15 10:43:32
پایانی:6,060
(0.16%)
آخرین:6,070
(0.33%)

تعداد معاملات:551
حجم:7.11M
ارزش معاملات:43.16B
حجم مبنا:2.55M
5,6306,470
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
240,735
6,060
6,070
290,0006
14238,030
6,050
6,080
59,0502
26170,637
6,040
6,100
329,7156
4,683,578(65%)
217(99%)
حجمحقیقیتعداد
5,028,875(70%)
89(97%)
2,542,697(35%)
3(1%)
حجمحقوقیتعداد
2,197,400(30%)
3(3%)
سرانه خرید حقیقی: 130,794,851 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.38سرانه فروش حقیقی: 342,415,533 تومانقدرت فروش حقیقی: 2.62
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
خرید قوی
1
خرید
0
خنثی
0
فروش

میانگین متحرک‌ها

خنثی
0
خرید
0
خنثی
0
فروش

نوسان‌گرها

خرید قوی
1
خرید
0
خنثی
0
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت33,2993,2843,3493,444-
حمایت23,4443,4373,3703,543-
حمایت13,5593,5443,3923,60511,029
P3,7043,6973,7043,704-
مقاومت13,8193,8043,9553,80311,204
مقاومت23,9643,9573,9773,865-
مقاومت34,0794,0643,9993,964-


آخرین اخبار شکربن

نمایش اخبار قدیمی‌تر