شكربن

كربن‌ ايران‌

1401/05/28 09:22:22
پایانی:3,255
(-1%)
آخرین:3,222
(-2%)

تعداد معاملات:326
حجم:3.96M
ارزش معاملات:12.86B
حجم مبنا:4.6M
3,1243,452
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
12,000
3,218
3,239
35,6471
127,642
3,216
3,240
3,1391
11,700
3,215
3,241
25,0511
7,895,691(75%)
171(99%)
حجمحقیقیتعداد
10,435,517(99%)
194(99%)
2,600,000(25%)
1(1%)
حجمحقوقیتعداد
60,174(1%)
1(1%)
سرانه خرید حقیقی: 150,295,170 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.86سرانه فروش حقیقی: 175,090,762 تومانقدرت فروش حقیقی: 1.16
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش قوی
3
خرید
5
خنثی
14
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش قوی
1
خرید
3
خنثی
11
فروش

نوسان‌گرها

فروش
2
خرید
2
خنثی
3
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت3-104,496-117,985-97,732-50,503-
حمایت2-50,503-57,247-90,976-19,557-
حمایت1-23,486-36,975-84,228-43910,586
P30,50623,76230,50630,506-
مقاومت157,52344,03591,28861,45210,733
مقاومت2111,516104,77298,03680,570-
مقاومت3138,533125,045104,792111,516-


آخرین اخبار شکربن

نمایش اخبار قدیمی‌تر