شکربن

کربن‌ ایران‌

1401/05/22 02:45:27
پایانی:3,232
(-0.88%)
آخرین:3,200
(-1.87%)

تعداد معاملات:0
حجم:0
ارزش معاملات:0
حجم مبنا:4.65M
3,0983,424
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
110,000
3,188
3,255
2,0001
23,754
3,180
3,257
46,3151
11,600
3,170
3,260
5,2051
2,871,145(70%)
86(98%)
حجمحقیقیتعداد
4,112,337(100%)
83(100%)
1,241,192(30%)
2(2%)
حجمحقوقیتعداد
0(0%)
0(0%)
سرانه خرید حقیقی: 107,901,635 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.67سرانه فروش حقیقی: 160,133,411 تومانقدرت فروش حقیقی: 1.48
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش قوی
3
خرید
5
خنثی
14
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش قوی
1
خرید
3
خنثی
11
فروش

نوسان‌گرها

فروش
2
خرید
2
خنثی
3
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت3-104,496-117,985-97,732-50,503-
حمایت2-50,503-57,247-90,976-19,557-
حمایت1-23,486-36,975-84,228-43910,586
P30,50623,76230,50630,506-
مقاومت157,52344,03591,28861,45210,733
مقاومت2111,516104,77298,03680,570-
مقاومت3138,533125,045104,792111,516-


آخرین اخبار شکربن

نمایش اخبار قدیمی‌تر