شکربن

کربن‌ ایران‌

1402/09/06 09:33:04
پایانی:5,900
(0.51%)
آخرین:5,960
(1.53%)

تعداد معاملات:65
حجم:269,684
ارزش معاملات:1.61B
حجم مبنا:2.55M
5,4606,280
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
11,000
5,960
5,980
22,6061
1900
5,950
5,990
96,7723
219,063
5,940
6,000
605,27011
616,445(76%)
34(97%)
حجمحقیقیتعداد
453,083(55%)
25(96%)
200,000(24%)
1(3%)
حجمحقوقیتعداد
363,362(45%)
1(4%)
سرانه خرید حقیقی: 106,971,338 تومانقدرت خرید حقیقی: 1.00سرانه فروش حقیقی: 106,927,588 تومانقدرت فروش حقیقی: 1.00
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
خرید قوی
1
خرید
0
خنثی
0
فروش

میانگین متحرک‌ها

خنثی
0
خرید
0
خنثی
0
فروش

نوسان‌گرها

خرید قوی
1
خرید
0
خنثی
0
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت33,2993,2843,3493,444-
حمایت23,4443,4373,3703,543-
حمایت13,5593,5443,3923,60511,029
P3,7043,6973,7043,704-
مقاومت13,8193,8043,9553,80311,204
مقاومت23,9643,9573,9773,865-
مقاومت34,0794,0643,9993,964-


آخرین اخبار شکربن

نمایش اخبار قدیمی‌تر