غدشت

دشت‌ مرغاب‌

1402/09/15 11:02:06
پایانی:26,320
(3.78%)
آخرین:26,000
(2.52%)

تعداد معاملات:948
حجم:2.69M
ارزش معاملات:71.09B
حجم مبنا:590,087
24,10026,620
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
37,811
26,000
26,120
7,4741
24,223
25,990
26,130
11,0002
24,587
25,980
26,150
3,6562
2,940,118(100%)
287(100%)
حجمحقیقیتعداد
2,940,118(100%)
325(100%)
0(0%)
0(0%)
حجمحقوقیتعداد
0(0%)
0(0%)
سرانه خرید حقیقی: 269,630,333 تومانقدرت خرید حقیقی: 1.13سرانه فروش حقیقی: 238,104,325 تومانقدرت فروش حقیقی: 0.88

سرور در دسترس نیستآخرین اخبار غدشت

نمایش اخبار قدیمی‌تر