غدشت

دشت‌ مرغاب‌

1401/04/16 20:30:04
پایانی:29,610
(2.99%)
آخرین:30,000
(4.34%)

تعداد معاملات:1,266
حجم:2.79M
ارزش معاملات:82.61B
حجم مبنا:506,586
27,32030,180
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
223,372
29,880
30,000
17,6896
38,007
29,870
30,040
5001
110,000
29,850
30,050
2,0001
2,717,974(97%)
422(100%)
حجمحقیقیتعداد
2,190,495(78%)
328(100%)
72,521(3%)
2(0%)
حجمحقوقیتعداد
600,000(22%)
1(0%)
سرانه خرید حقیقی: 190,709,028 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.96سرانه فروش حقیقی: 197,745,600 تومانقدرت فروش حقیقی: 1.04
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
خرید قوی
13
خرید
11
خنثی
3
فروش

میانگین متحرک‌ها

خرید قوی
10
خرید
6
خنثی
3
فروش

نوسان‌گرها

خرید قوی
3
خرید
5
خنثی
0
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت37,4268,55510,96211,113-
حمایت211,11311,67711,76514,791-
حمایت117,05618,18512,56717,06468,820
P20,74321,30720,74320,743-
مقاومت126,68627,81533,43224,42170,120
مقاومت230,37330,93734,23426,694-
مقاومت336,31637,44535,03730,373-


آخرین اخبار غدشت

نمایش اخبار قدیمی‌تر