غدشت

دشت‌ مرغاب‌

1401/05/22 02:24:34
پایانی:31,320
(4.74%)
آخرین:31,390
(4.98%)

تعداد معاملات:0
حجم:0
ارزش معاملات:0
حجم مبنا:549,249
28,41031,390
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
2011,482,066
31,390
000
1320
31,300
000
34,018
31,010
000
690,593(100%)
84(100%)
حجمحقیقیتعداد
690,593(100%)
181(100%)
0(0%)
0(0%)
حجمحقوقیتعداد
0(0%)
0(0%)
سرانه خرید حقیقی: 257,492,532 تومانقدرت خرید حقیقی: 2.15سرانه فروش حقیقی: 119,499,297 تومانقدرت فروش حقیقی: 0.46
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
خرید قوی
17
خرید
7
خنثی
3
فروش

میانگین متحرک‌ها

خرید قوی
14
خرید
4
خنثی
1
فروش

نوسان‌گرها

خرید
3
خرید
3
خنثی
2
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت317,80619,16521,20220,523-
حمایت220,52321,20221,88223,636-
حمایت125,95627,31522,56125,56093,190
P28,67329,35228,67328,673-
مقاومت134,10635,46540,21831,78694,170
مقاومت236,82337,50240,89733,710-
مقاومت342,25643,61541,57736,823-


آخرین اخبار غدشت

نمایش اخبار قدیمی‌تر